№ 1(91) (2023)

Опубліковано: 2023-07-03

Весь випуск

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

ГІРНИЦТВО