Редакційний штат

Головний редактор

Подчашинський Ю.О. - д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка».

Заступник головного редактора

Мельничук П.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка».

Відповідальний секретар

Левицький В.Г. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

 

Члени редакційної колегії:

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Решетюк В.М. - к.т.н., доц., Варшавський університет природничих наук, Польща;

Ткачук А.Г. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Філіпенко О.І. - д.т.н., проф., Харківський інститут радіоелектроніки.

 

Автомобільний транспорт:

Кашканов А.А. - д.т.н., проф., Вінницький національний технічний університет;

Колодницька Р.В. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Кравченко О.П. - д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Мурований І.С. – к.т,н, доц., Луцький національний технічний університет;

Рудзинський В.В. - д.т.н., проф., Житомирський агротехнічний коледж;

Сахно В.П. -  д.т.н., проф., Національний транспортний університет;

Сладковський О. - д.т.н., проф., Сілезький університет у Катовицях, Польща.

 

Галузеве машинобудування:

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

Мельничук П.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Танович Л -  д.т.н., проф., Белградський університет, Сербія.

 

Гірництво:

Дребенштедт К. – д.т.н., проф., Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Жуков С.О. – д.т.н., проф., Криворізький національний університет;

Завіеска Д. – д.т.н., проф., Варшавська політехніка (Польща);

Зуєвська Н.В. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Коробійчук В.В. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Собко Б.Ю. - д.т.н., проф., НТУ «Дніпровська політехніка»;

Шлапак В.О. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

 

Інженерія програмного забезпечення:

Вакалюк Т.А. – доктор пед. наук, проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Єфіменко А.А. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Кучеров Д.П. - д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна;

Морозов А.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

 

Комп’ютерні науки:

Граф М. С. – Ph.D., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Квасніков В.П. - д.т.н., проф., Національний авіаційний університет;

Сугоняк І. І. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

 

Інформаційно-вимірювальні технології:

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Коробійчук І.В. - д.т.н., проф., Варшавський Політехнічний Університет, Польща;

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Шевчик Р. – д.т.н., проф., Варшавський Політехнічний Університет (Польща).

 

Прикладна механіка:

Балицька Н.О. - к.т.н., доц. Державний університет "Житомирська політехніка". (Дрезденський технічний університет, Німеччина);

Бобир М.І. – д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України, Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Кирилович В.А. – д.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Крижанівський В.Б. -  к.т.н., Науково дослідницький центр Seco Tools, (Швеція).

 

Телекомунікації та радіотехніка:

Андреєв О.В. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Дубина О.Ф.- к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Манойлов В.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Нікітчук Т.М. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Фриз С.П. - д.т.н., проф., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова;

Ципоренко В.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Ципоренко В.Г. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».