Редакційний штат

Головний редактор

Соболевський Р.В. – д.т.н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»;

Заступник головного редактора:

Мельничук П.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»; 

Відповідальний секретар

Левицький В.Г., к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

 

Члени редакційної колегії:

Автомобільний транспорт:

Сладковський О.В. – д.т.н., проф., Сілезький університет в Катовіце (Польща);

Кравченко О.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Сахно В.П. – д.т.н., проф., Національний транспортний університет.

Галузеве машинобудування:

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

Прикладна механіка:

Бобир М.І. – д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»;

Кирилович В.А. – д.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с., Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (Білорусь).

Біомедична інженерія:

Попов А.О. – к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Москвін П.П. – д.ф.-м.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Нікітчук Т.М. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Філіпенко О.І. - д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Черепанська І.Ю. - к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

Інженерія програмного забезпечення:

Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Морозов А.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка».

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Шевчик Р. – д.т.н., проф., Варшавський Політехнічний Університет (Польща).

Телекомунікації та радіотехніка:

Ципоренко В.В. – к.т.н., доц., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Манойлов В.П. – д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка»;

Гірництво:

Дребенштедт К. – д.т.н., проф., Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Жуков С.О. – д.т.н., проф., Криворізький національний університет;

Завіеска Д. – д.т.н., проф., Варшавська політехніка (Польща);

Зуєвська Н.В. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Собко Б.Ю. - д.т.н., проф., НТУ «Дніпровська політехніка»;

Яночко Ю. – д.т.н., проф., Технічний університет в Кошице (Словаччина).