Про журнал

"Технічна інженерія” – науковий журнал в галузі технічних наук, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія Технічні науки", заснований у квітні 1994 р.

Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

Виходить 2 рази на рік.

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у журналі можуть подаватися українською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.

Склад редакційної колегії представлений провідними науковцями України, Болгарії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії.

Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:

 • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
 • Автомобільний транспорт
 • Галузеве машинобудування
 • Гірництво
 • Електронні комунікації та радіотехніка
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-вимірювальні технології
 • Прикладна механіка

Основні завдання журналу:

 • узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками;
 • встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки;
 • забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Рівень унікальності досліджень підкріплюється наявністю патентів авторів, а саме близько 5 патентів представляються в кожному випуску журналу.

Більшість наукових досліджень, що висвітлені в статтях, зумовлені виробничими потребами, про що свідчить наявність договорів та співпраця з підприємствами України.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2707-9619 (Online), ISSN 2706-5847 (Print)

Поточний номер

№ 2(92) (2023)
Опубліковано: 2023-11-29

Весь випуск

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

ГІРНИЦТВО

Переглянути всі випуски