№ 2(84) (2019)

Опубліковано: 2019-12-11

Весь випуск

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

ГІРНИЦТВО