DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2019-2(84)-156-165

Оцінка інвестиційної привабливості технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ

Борис Юхимович Собко, Олексій Володимирович Ложніков

Анотація


Встановлено ефективність технологічних схем розробки обводнених титано-цирконієвих родовищ на прикладі експлуатації кар’єра Мотронівського ГЗК за показником терміну окупності інвестицій. Розглянуто основні складові технологічних схем розробки обводненого родовища, які впливають на оцінку інвестиційної привабливості видобутку корисної копалини. Наведено розрахунок капітальних витрат на розробку родовища, які дозволили зробити попередню оцінку ефективності технологічних показників.Результати отримані під час розрахунку експлуатаційних витрат свідчать про перевагу технологічної схеми, в якій розробка рудного пласта родовища виконується плавучим гідромеханізованим комплексом з поділом рудного піску на важкі мінерали, глину і пісок. У той самий час отримані результати свідчать, що найбільш енергоємною є технологічна схема, в якій рудний пласт розробляється екскаваторами драглайнами. Дослідження зі встановлення терміну окупності інвестицій ґрунтувалися на визначенні приведеної вартості грошових потоків на перший рік розробки кар’єру для кожної з чотирьох технологічних схем. Відповідно до зазначеного показника найбільш ефективною є технологічна схема, в якій розробка обводненого титан-цирконієвого родовища здійснюється земснарядами, а рудний пісок у вигляді пульпи подається на збагачувальну фабрику на борту кар’єра, в той час як найгірші показники у схеми, в якій рудний пласт розробляється екскаваторами драглайнами. Отримані результати будуть використані у подальших дослідженнях зі встановлення ефективності залучення супутніх корисних копалин у розробку родовища.


Ключові слова


кар’єр; обводнені родовища; титан-цирконієві руди; технологічні схеми; чиста приведена вартість; термін окупності

Повний текст:

PDF

Посилання


Pivnyak, G.G., Sobko, B.E., Drebenshtedt, K. and Lozhnikov, A.V. (2019), Tendentsii razvitiya prirodookhrannykh tekhnologii otkrytoi razrabotki poleznykh iskopaemykh, monogr., M-vo obrazovaniya i nauki Ukrainy, Nats. tekhn. u-t «Dneprovskaya politekhnika», NTU «DP», Dnipro, 387 р.

Galetskii, L.S., Grishchenko, S.G. and Remezova, E.A. (2009), «Kompleksnoe ispol'zovanie titanorudnogo potentsiala Ukrainy», Titan, No. 1, pp. 4–7.

Menabde, M. ta in. (2018), «Optymizacija grafika vydobutku dlja umovno imitovanyh rudnykiv», Dosjagnennja prykladnogo strategichnogo planuvannja kar’jeriv, Springer, Cham, рр. 91–100.

Sobko, B.Ju. and Lozhnikov, O.V. (2019), «Vstanovlennja parametriv rozrobky obvodnenogo kar’jeru pry zastosuvanni plavuchoi' zbagachuval'noi' fabryky», Zbirnyk naukovyh prac' NGU, No. 57, рр. 55–63.

Sobko, B.Ju. and Lozhnikov, O.V. (2018), «Vstanovlennja parametriv girnychotransportnogo kompleksu kar’jera pry rozrobci obvodnenyh rodovyshh z vykorystannjam zemsnarjadiv», Visnyk Kremenchuc'kogo derzhavnogo politehnichnogo universytetu im. M.Ostrograds'kogo: Naukovi praci KDPU im. M.Ostrograds'kogo, No. 6 (113), рр. 51–58.

Padmalal, D. and Maya, K. (2014), Sand mining: environmental impacts and selected case studies, Springer, P. 162.

Minnitt, R.C.A. (2004), «Cut-off grade determination for the maximum value of a small Wits-type gold mining operation», Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 104, No. 5, рр. 277–283.

Evans, R., Moran, C.J. and Brereton, D. (2006), «Beyond NPV—A review of valuation methodologies and their applicability to water in mining», Proc, Water in Mining, рр. 97–103.

Sobko, B.Ju. and Lozhnikov, O.V. (2018), «Vstanovlennja efektyvnoi' shyryny zahodky draglajnu pry vidpracjuvanni nadrudnogo ustupu z vodoponyzhujuchymy sverdlovynamy», Geotehnichna mehanika IGTM, Dnipro, No. 139, рр. 145–156.

Sobko, B.Ju. and Lozhnikov, O.V. (2018), «Doslidzhennja parametriv transportnoi' systemy vidkrytoi' rozrobky obvodnenyh rozsypnyh rodovyshh», Zbirnyk naukovyh prac' NGU, No. 56, рр. 82–93.

Brynildsen, O. and Nombora, D. (2013), «Mining without development: The case of Kenmare Moma mine in Mozambique», European Network on Debt and Development, Vol. 5.

Korobijchuk, V.V., Kravec', V.G., Is'kov, S.S. and other (2017), Vyjmal'no-navantazhuval'ni roboty na kar’jerah, navch. posibnyk, ZhDTU, Zhytomyr, 440 р.

Korobijchuk, V.V. and Zubchenko, O.A. (2014), «Ekonomichna efektyvnist' vykorystannja mehlopat na skel'nyh vybojah», Tezy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi on-line konferentsii aspirantiv, molodykh uchenykh ta studentiv, prysviachenoi Dniu nauky, Vol. 1, Р. 120.

Sobolevskyi, R., Vaschuk, O., Tolkach, O. and other (2017), «A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators», Восточно-Европейский журнал передовых технологий, No. 3 (3), рр. 54–67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Тенденции развития природоохранных технологий открытой разработки полезных ископаемых : моногр. / Г.Г. Пивняк, Б.Е. Собко, К.Дребенштедт, А.В. Ложников ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. у-т «Днепровская политехника». – Днипро : НТУ «ДП», 2019. – 387 с.
 2. Галецкий Л.С. Комплексное использование титанорудного потенциала Украины / Л.С. Галецкий, С.Г. Грищенко, Е.А. Ремезова // Титан. – 2009. – № 1. – С. 4–7.
 3. Менабде М. та ін. Оптимізація графіка видобутку для умовно імітованих рудників / М.Менабде та ін. // Досягнення прикладного стратегічного планування кар’єрів. – Спрінгер, Чам, 2018. – С. 91–100.
 4. Собко Б.Ю. Встановлення параметрів розробки обводненого кар’єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Збірник наукових праць НГУ. – 2019. – № 57. – С. 55–63.
 5. Собко Б.Ю. Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар’єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М.Остроградського : Наукові праці КДПУ ім. М.Остроградського. – 2018. – № 6 (113). – С. 51–58.
 6. Padmalal D. Sand mining: environmental impacts and selected case studies / D.Padmalal, K.Maya. – Springer, 2014. – P. 162.
 7. Minnitt R.C.A. Cut-off grade determination for the maximum value of a small Wits-type gold mining operation / R.C.A. Minnitt // Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. – 2004. – Т. 104. – № 5. – Р. 277–283.
 8. Evans R. Beyond NPV – A review of valuation methodologies and their applicability to water in mining / R.Evans, C.J. Moran, D.Brereton // Proc, Water in Mining. – 2006. – С. 97–103.
 9. Собко Б.Ю. Встановлення ефективної ширини заходки драглайну при відпрацюванні надрудного уступу з водопонижуючими свердловинами / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Геотехнічна механіка ІГТМ. – Дніпро, 2018. – № 139. – С. 145–156.
 10. Собко Б.Ю. Дослідження параметрів транспортної системи відкритої розробки обводнених розсипних родовищ / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Збірник наукових праць НГУ. – 2018. – № 56. – С. 82–93.
 11. Brynildsen O. Mining without development: The case of Kenmare Moma mine in Mozambique / O.Brynildsen, D.Nombora // European Network on Debt and Development. – 2013. – Т. 5.
 12. Виймально-навантажувальні роботи на кар’єрах : навч. посібник / В.В. Коробійчук, В.Г. Кравець, С.С. Іськов та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 440 с.
 13. Коробійчук В.В. Економічна ефективність використання мехлопат на скельних вибоях / В.В. Коробійчук, О.А. Зубченко // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – 2014. – Т. 1. – С. 120.
 14. A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators / R.Sobolevskyi, O.Vaschuk, O.Tolkach and other // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 3 (3). – С. 54–67.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Борис Юхимович Собко, Олексій Володимирович Ложніков

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.