№ 1(85) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Розробка функціональної моделі виконання технологічних процесів на автосервісних підприємствах PDF
Людмила Анатоліївна Тарандушка 3-8

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Комплексне технологічне оснащення адаптивного типу для токарної обробки кільцевих деталей PDF
Віталій Несторович Волошин, Ігор Володимирович Луців, Валерій Миколайович Буховець, Петро Петрович Мельничук 9-14
CAD-CAM технології проєктування та виготовлення деталей на верстатах з ЧПК PDF
Олександр Анатолійович Литвиненко, Юрій Іванович Бойко, Валерій Анатолійович Яновський 15-22
Аналіз та вдосконалення алгоритмів модульного принципу створення металорізальних верстатів з ЧПК PDF
Ярослав Анатолійович Степчин, Валентин Владиславович Отаманський 23-29
Исследования в области развития нового поколения металлообрабатывающих станков и процессов PDF (Русский)
Любодраг Танович 30-36
Дослідження впливу параметрів машини очищення коренеплодів від забруднень сухим способом на інтенсивність її функціонування PDF
Володимир Григорович Топільницький, Дарія Петрівна Ребот, Михайло Васильович Бойко 37-45

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Раціональне розташування за методом Монте-Карло 3D-моделей виробів у робочому просторі установки пошарової побудови PDF
Ярослав Миколайович Гаращенко, Ніна Вікторівна Зубкова 46-52
Дослідження вольт-амперних характеристик дротяної електронної гармати Пірса для електронно-променевої мікрообробки діелектриків PDF
Юрій Іванович Коваленко, Максим Олексійович Бондаренко, Віктор Степанович Антонюк 53-59
Магнитно-абразивная обработка плоских поверхностей головками на постоянных магнитах PDF (Русский)
Виктор Станиславович Майборода, Иванна Валентиновна Слободянюк, Дмитрий Юрьевич Джулий, Андрей Игоревич Зелинко 60-65
Постановка нестаціонарної задачі фільтрування рідини у деформованому пористому середовищі PDF
Віталій Федорович Молчанов 66-70
Підвищення ефективності використання ріжучих елементів спеціальних фасонних фрез до верстатів КЖ20 PDF
О. Сладковскі, Владислав Миколайович Рубан 71-80
Забезпечення вібростійкості процесу розточування однолезовим інструментом на токарному верстаті PDF
Олександр Віталійович Шевченко, Ольга Вадимівна Ліщинер-Іващенко 81-88

БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Технологія екстракорпоральної мембранної оксигенації як основа життєзабезпечення пацієнтів при гострих реанімаційних синдромах PDF
Оксана Леонідівна Коренівська, Василь Борисович Бенедицький, Тетяна Миколаївна Нікітчук 89-96

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Розрахунок електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частот PDF
Костянтин Вікторович Базіло, Віктор Степанович Антонюк, Леонід Григорович Полонський, В’ячеслав Дмитрович Головня 97-103
Розробка апаратно-програмної системи керування мікрокліматом теплиці PDF
Олег Миколайович Євсеєнко 104-109

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналіз та моделювання методів вимірювання зміни швидкості психологічної реакції людини на рухомі об’єкти для використання у розробці arcade-подібної гри PDF
Ольга Іванівна Грабар, Андрій Васильович Морозов 110-114
Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів PDF
Петро Петрович Грабовський 115-120
Дослідження та реалізація системи моніторингу стану автошляхів PDF
Андрій Миколайович Ісаєв, Олександр Вікторович Кузьменко, Інна Іванівна Сугоняк 121-127
Аналіз побудови клієнтських частин вебдодатків на основі Microfrontend підходу PDF
Катерина Ростиславівна Колос, Андрій Ігорович Баранов, Руслан Валерійович Петросян 128-134
Система розпізнавання рукописних цифр з оцінкою якості PDF
Ольга Володимирівна Коротун, Галина Вікторівна Марчук, Дмитро Костянтинович Марчук, Олег Володимирович Талавер 135-146
Алгоритм визначення мінімальної частоти дискретизації акселерометра, достатньої для відстеження поступального руху об’єкта вздовж траєкторії, заданої кривою Без’є PDF (English)
T. A. Marusenkova 147-154
Модифікація методу випадкового пошуку PDF (English)
S. I. Yaremchuk, O. A. Shupikov 155-157

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Використання методу двоканальності для підвищення точності нового п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації озброєння PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Андрій Геннадійович Ткачук, Анна Анатоліївна Гуменюк, Валентин Миколайович Янчук, Олександр Олексійович Добржанський 158-164
Результати розробки та дослідження комп’ютеризованої системи моніторингу кліматичних параметрів для сільськогосподарських об’єктів PDF
Іван Сергійович Лактіонов, Олександр Володимирович Вовна, Владислав Андрійович Лебедєв, Ганна Анатоліївна Лактіонова 165-170

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Метод блокування доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на основі біометричної ідентифікації/аутентифікації користувачів PDF
Олег Сергійович Бойченко, Ігор Володимирович Гуменюк, Кирило Володимирович Сметанін, Олександр Володимирович Некрилов 171-176
Рупорна антена на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та петлею зв’язку PDF
Наталія Миколаївна Каращук, В’ячеслав Пилипович Манойлов, Тетяна Миколаївна Нікітчук, Владислав Вікторович Чухов, Петро Петрович Мартинчук 177-183
Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко, Олександр Володимирович Андреєв 184-190

ГІРНИЦТВО

Удосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловості PDF
Сергій Іванович Башинський, Володимир Володимирович Котенко, Галина Віталіївна Скиба, Марина Анатоліївна Колодій, Неля Миколаївна Остафійчук 191-200
Щодо питання створення лабораторної установки з дослідження процесів дисоціації газових гідратів PDF (English)
E. O. Maksymova, P. B. Saik, V. H. Lozynskyi 201-207
Вплив режимних параметрів дискової машини на зношення алмазного інструменту PDF
Василь Васильович Мамрай, Валентин Вацлавович Коробійчук, Андрій Олексійович Криворучко, Людмила Анатоліївна Ковалевич, Сергій Олександрович Заруцький 208-214
Особливості захисту підземних конструкцій проти спливання PDF
Олександр Сергійович Міщенко, Вікторія Вікторівна Вапнічна 215-225
Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю під час вибору раціонального напряму розвитку гірничих робіт PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Сергій Станіславович Іськов, Олександр Валерійович Камських, Олександр Олександрович Шустов, Ірина Володимирівна Леонець 226-234
Підвищення рівня екологічної безпеки під час вибухового руйнування скельних порід у кар’єрах PDF
Оксана Ярославівна Тверда, Костянтин Костянтинович Ткачук 235-241
Удосконалення методу визначення раціональних параметрів екскаваторно-автомобільних комплексів потужних кар’єрів PDF
Олександр Олександрович Фролов, Тетяна Володимирівна Косенко 242-248
Рентгенофлуоресцентное исследование химического состава образцов породного отвала PDF (Русский)
Игорь Игоревич Чоботько, Сергей Владимирович Тынына 249-253
Перспективи використання відходів деревини лісових господарств як біологічних енергетичних ресурсів PDF
Ольга Михайлівна Шомко, Марія Юріївна Іванська, Олександра Миколаївна Бачинська, Ірина Володимирівна Давидова 254-260