Авторитет батьків та педагогів як запорука ефективності психолого-педагогічного втручання для дітей із порушеннями спілкування

Автор(и)

  • О. О. Цимбаленко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.385-397

Ключові слова:

порушення спілкування, авторитет, референтна особа, батьки, сім’я.

Анотація

У статті проведено аналіз і порівняння найвідоміших успішних моделей психолого-педагогічного втручання, що застосовували до дітей із порушеннями розвитку, зокрема з порушеннями спілкування, видатні педагоги та психологи. Визначено, що незважаючи на різні психологічні та педагогічні методи, спільною рисою усіх цих втручань була зміна сімейної моделі й усталення авторитету батьків та / або дорослих, що є найближчим колом дитини, і які змогли набути авторитету в дитини з порушенням спілкування й утвердитись як її референтні особи. З’ясовано, що поняття батьківського авторитету чи авторитету педагога є дещо більшим і глибшим за поняття керівного контролю та є наразі недостатньо дослідженим. Ми досі не можемо чітко визначити механізм формування авторитету, проте наявні дані свідчать про те, що авторитет батьків чи педагогів формується у процесі емоційно значущої діяльності. До емоційно значущої діяльності ми можемо віднести будь-яку суспільно-корисну діяльність, унаслідок якої дитина набуває нових соціально значущих навичок, відчуває себе самостійною й корисною. У випадку, коли дорослий супроводжує та підтримує процес емоційно значущої діяльності, допомагає дитині зробити зусилля над собою і надає фізичну й емоційну підтримку, ми можемо говорити про наявність емоційно значущої взаємодії, що призводить до набуття цим дорослим авторитету у дитини та становлення його як референтної особи. Це є невід’ємною частиною і запорукою успішної психолого-педагогічної корекції та формування комунікативної взаємодії у дітей із порушеннями спілкування. Саме дорослий, який приймає та любить дитину з усіма її вадами, при цьому вірить у неї та допомагає стати кращою, здатний набути авторитет і стати необхідною ланкою між загальнолюдськими цінностями й історичним суспільним надбанням і дитиною з порушеннями спілкування.

Посилання

Августова Р. Говори! Ты это можешь! / Р. Августова. – М. : Изд-во «Этерна», 2015. – 368 с.

Антонова М. Л. Природа авторитета как общественного явления (социально-философские аспекты проблемы) : дис. … канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / Марина Львовна Антонова. – Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, 2002. – 153 с.

Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я / Б. Беттельхейм. – М. : Изд-во «Академический проект», 2013. – 480 с.

Гринспен С. На ты с аутизмом. Использование методики Floortime для развития отношений, общения и мышления / С. Гринспен, С. Уидер. – М. : Изд-во «Теревинф», 2017. – 512 с.

Келлер Е. История моей жизни / Е. Келлер, А. Салливан. – М. : Изд-во «Захаров», 2003. – 272 с.

Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – М. : Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 560 с.

Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей / А. С. Макаренко. – М. : Изд-во «Учпедгиз», 1940. – 120 с.

Максименко С. Д. Теорія психології нужди (життєвої енергії) / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 25. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2014. – С. 7–18.

Руденко Л. М. Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей / Л. М. Руденко, М. В. Федоренко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – Вип. 9, т. 1. – С. 210–222.

Lovaas I. Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children / I. Lovaas // Journal of Consulting and Clinical Psychology Copyright. – 1987. – 55 (1). – Р. 3–9.

Lovaas I. Some generalization and follow-up measures on autistic children in behavior therapy / I. Lovaas // Appl Behav. Anal. – 1973. – 6 (1). – Р. 131–165.

Smith Т. Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder / Т. Smith, S. Iadarola // Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. – 2015. – 44. – Р. 897–922.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-02

Як цитувати

Цимбаленко, О. О. (2018). Авторитет батьків та педагогів як запорука ефективності психолого-педагогічного втручання для дітей із порушеннями спілкування. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (40), 385–397. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-40.385-397