Фролов, О. О., і М. І. Бельтек. «Визначення радіуса зони вибухового розпушення тріщинуватого скельного гірського масиву при підриванні свердловинного заряду». Технічна інженерія, вип. 2(86), Грудень 2020, с. 179-84, doi:10.26642/ten-2020-2(86)-179-184.