[1]
О. О. Фролов і М. І. Бельтек, «Визначення радіуса зони вибухового розпушення тріщинуватого скельного гірського масиву при підриванні свердловинного заряду», ten, вип. 2(86), с. 179–184, Груд 2020.