[1]
В. В. Болотіна, О. Г. Чижмотря, і О. В. Чижмотря, «Перспективи використання технології Flexbox при адаптивній верстці вебсторінок», ten, вип. 2(84), с. 70–76, Груд 2019.