Фролов, Олександр Олександрович, і Микита Ігорович Бельтек. 2020. «Визначення радіуса зони вибухового розпушення тріщинуватого скельного гірського масиву при підриванні свердловинного заряду». Технічна інженерія, вип. 2(86) (Грудень):179-84. https://doi.org/10.26642/ten-2020-2(86)-179-184.