Фролов, О. О., & Бельтек, М. І. (2020). Визначення радіуса зони вибухового розпушення тріщинуватого скельного гірського масиву при підриванні свердловинного заряду. Технічна інженерія, (2(86), 179–184. https://doi.org/10.26642/ten-2020-2(86)-179-184