Беспалко, І. А., Кравчик, В. П., & Пекарєв, Д. В. (2019). Визначення максимального кута відхилення знімальної апаратури космічного апарата дистанційного зондування Землі при забезпеченні необхідної просторової розрізненості матеріалів космічного знімання. Технічна інженерія, (2(84), 61–69. https://doi.org/10.26642/ten-2019-2(84)-61-69