(1)
Фролов, О. О.; Бельтек, М. І. Визначення радіуса зони вибухового розпушення тріщинуватого скельного гірського масиву при підриванні свердловинного заряду. ten 2020, 179-184.