(1)
Сай, К. С.; Cаїк П. Б.; Лозинський, В. Г.; Петльований, М. В. Дослідження термодинамічних умов формування гідратів генераторного газу. ten 2019, 149-155.