Експериментальне дослідження точності безпошукових методів спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування

Автор(и)

  • Віталій Валентинович Ципоренко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8559-006X
  • Валентин Григорович Ципоренко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6843-8960
  • Владислав Вікторович Чухов Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7782-9077

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-199-206

Ключові слова:

кореляційно-інтерферометричний пеленгатор; безпошуковий метод; експериментальна оцінка точності

Анотація

Виконано експериментальну оцінку похибки пеленгування для безпошукових методів спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування. Результати експериментальних досліджень на лабораторному макеті узгоджуються з результатами теоретичних досліджень і підтверджують працездатність та ефективність розроблених методів радіопеленгування. Експериментальна похибка оцінки пеленгу лежить у межах (0,25–0,8) градусів для двоелементної антенної решітки і становить 0,1 градуса для методу пеленгування з 16-елементною антенною решіткою. Вона дещо більша за методичні похибки оцінки пеленга, що з урахуванням похибки аналого-цифрового перетворювача (АЦП) узгоджується з теорією. В цілому точність досліджених методів практично однакова порівняно з класичними за значно більшої швидкодії розроблених безпошукових методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування. Точність визначення затримки і відповідно радіопеленгування визначається відношенням сигнал / шум, враховуючи завади в лініях зв’язку, шуми аналого-цифрового перетворення, та дискретністю визначення затримки. Враховуючи невелику розрядність лабораторного АЦП, що дорівнює 8 біт, а також цифрового пристрою спектрального аналізу і оброблення спектрів, що дорівнює 32 біти, здебільшого на загальний рівень шумів макету впливають завади в лініях зв’язку та шуми квантування АЦП. Швидкодія радіопеленгування визначається необхідною кількістю циклів вимірювання часу затримки сигналу. При цьому досліджені безпошукові методи кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування мають один цикл визначення взаємної кореляційної функції, а відомі компенсаційні методи кореляційно-інтерферометричного пеленгування – тисячі циклів такої оцінки, що в цілому зумовлює виграш за швидкодією досліджених методів більше ніж на порядок.

Посилання

Slobodianiuk, P.V., Blahodarnyi, V.H. and Stupak, V.S. (2008), Dovidnyk z radiomonitorynhu, in Slobodianiuk, P.V. (ed.), Aspekt-Polihraf, Nizhyn, 588 p.

Sabibolda, A., Tsyporenko, V., Tsyporenko, V. еt al. (2022), «Improving the accuracy and performance speed of the digital spectral-correlation method for measuring delay in radio signals and direction finding», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 1 (9 (115), рр. 6–14, doi: 10.15587/1729-4061.2022.252561.

Tsyporenko, V.V. and Tsyporenko V.H. (2015), «Optymizatsiia bezposhukovoho tsyfrovoho metodu koreliatsiino-interferometrychnoho pelenhuvannia z podviinym koreliatsiinym obroblenniam ta tsyklichnoiu modelliu chastotnoho zsuvu», Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Seriia Tekhnichni nauky, ZhDTU, Zhytomyr, No. 3 (74), рр. 86–95.

Tsyporenko, V.V., Tsyporenko, V.H. and Andreiev, O.V. (2020), «Otsinka chasovoi efektyvnosti radiopelenhatora, shcho pratsiuie na osnovi bezposhukovoho spektralnoho metodu dyspersiino-koreliatsiinoho radiopelenhuvannia», Tekhnichna inzheneriia, Derzhavnyi universytet «Zhytomyrska politekhnika», Zhytomyr, No. 1 (85), рр. 184–190.

Tsyporenko, V.V., Tsyporenko, V.H. and Khomenko, M.F. (2017), «Doslidzhennia shvydkodii bezposhukovoho tsyfrovoho metodu spektralnoho koreliatsiino-interferometrychnoho pelenhuvannia z podviinym koreliatsiinym obroblenniam», Radioelektronika, informatyka, upravlinnia (RIU), Naukovyi zhurnal Zaporizkoho Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Seriia Radioelektronika ta telekomunikatsii, ZNTU, Zaporizhzhia, No. 3, рр. 28–35, doi: 10.15588/1607-3274-2017-3-3.

Tsyporenko, V.V., Tsyporenko, V.H. and Nikitchuk, T.M. (2019), «Optymizatsiia bezposhukovoho tsyfrovoho metodu koreliatsiino-interferometrychnoho pelenhuvannia z rekonstruiuvanniam prostorovoho analitychnoho syhnalu», Radioelektronika, informatyka, upravlinnia (RIU), Naukovyi zhurnal Zaporizkoho Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Seriia Radioelektronika ta telekomunikatsii, ZNTU, Zaporizhzhia, No. 3, рр. 15–24, doi: 10.15588/1607-3274-2019-3-2.

Liu, H., Chen, J., Liang, X. and Jin, R. (2022), «A Compensation Method of Nonideal Modulation Pulse for Direction Finding With Time-Modulated Array», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, No. 21 (8), рр. 1577–1581, doi: 10.1109/LAWP.2022.3174424.

Jiang, X., Ni, G., Cao, A. et al. (2021), «Single-Channel Spatial Spectrum Estimation Direction Finding by the Time-Modulated Linear Array», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, No. 20 (12), рр. 2491–2495, doi: 10.1109/LAWP.2021.3115826.

Ni, G., He, C., Liu, Y. et al. (2020), «Direction-Finding Based on Time-Modulated Array Without Sampling Synchronization», IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, No. 19 (12), P. 2149–2153, doi: 10.1109/LAWP.2020.3025328.

Tang, T., Jiang, L., Zhao, P. and Zheng, N. (2022), «Coordinated Positioning Method for Shortwave Anti-Multipath Based on Bayesian Estimation», Sensors, No. 22 (19), Р. 7379, doi: 10.3390/s22197379.

Li, R., Zhao, L., Liu, C. and Bi, M. (2022), «Strongest Angle-of-Arrival Estimation for Hybrid Millimeter Wave Architecture with 1-Bit A/D Equipped at Transceivers», Sensors, No. 22 (9), Р. 3140, doi: 10.3390/s22093140.

Список використаної літератури:

Слободянюк П.В. Довідник з радіомоніторингу / П.В. Слободянюк, В.Г. Благодарний, В.С. Ступак ; за. заг. ред П.В. Слободянюка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 588 с.

Improving the accuracy and performance speed of the digital spectral-correlation method for measuring delay in radio signals and direction finding / A.Sabibolda, V.Tsyporenko, V.Tsyporenko et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – № 1 (9 (115). – Р. 6–14. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252561.

Ципоренко В.В. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та циклічною моделлю частотного зсуву / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія : Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – № 3 (74). – С. 86–95.

Ципоренко В.В. Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко, О.В. Андреєв // Технічна інженерія. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка». – 2020. – № 1 (85). – С. 184–190.

Ципоренко В.В. Дослідження швидкодії безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко, М.Ф. Хоменко // Радіоелектроніка, iнформатика, управління (РІУ) : науковий журнал Запорізького нац. техн. ун-ту / Серія : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – № 3. – С. 28–35. DOI: 10.15588/1607-3274-2017-3-3.

Ципоренко В.В. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко, Т.М. Нікітчук // Радіоелектроніка, iнформатика, управління (РІУ) : науковий журнал Запорізького нац. техн. ун-ту / Серія : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – № 3. – С. 15–24. DOI: 10.15588/1607-3274-2019-3-2.

A Compensation Method of Nonideal Modulation Pulse for Direction Finding With Time-Modulated Array / H.Liu, J.Chen, X.Liang, R.Jin // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2022. – № 21 (8). – Р. 1577–1581. DOI: 10.1109/LAWP.2022.3174424.

Single-Channel Spatial Spectrum Estimation Direction Finding by the Time-Modulated Linear Array / X.Jiang, G.Ni, A.Cao et al. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2021. – № 20 (12). – Р. 2491–2495. DOI: 10.1109/LAWP.2021.3115826.

Direction-Finding Based on Time-Modulated Array Without Sampling Synchronization / G.Ni, C.He, Y.Liu et al. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2020. – № 19 (12). – P. 2149–2153. DOI: 10.1109/LAWP.2020.3025328.

Coordinated Positioning Method for Shortwave Anti-Multipath Based on Bayesian Estimation / T.Tang, L.Jiang, P.Zhao, N.Zheng // Sensors. – 2022. – № 22 (19). – Р. 7379. DOI: 10.3390/s22197379.

Strongest Angle-of-Arrival Estimation for Hybrid Millimeter Wave Architecture with 1-Bit A/D Equipped at Transceivers / R.Li, L.Zhao, C.Liu, M.Bi // Sensors. – 2022. – № 22 (9). – Р. 3140. DOI: 10.3390/s22093140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Ципоренко, В. В., Ципоренко, В. Г., & Чухов, В. В. (2023). Експериментальне дослідження точності безпошукових методів спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування. Технічна інженерія, (2(92), 199–206. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-199-206

Номер

Розділ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА