Автоматизація обробки результатів геологічної розвідки каолінових родовищ в середовищі GEOVIA Surpac

Автор(и)

  • Володимир Володимирович Котенко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8764-1692
  • Марина Сергіївна Куницька Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2649-0939
  • Ігор Анатолійович Піскун Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1658-5344
  • Роман Мирославович Ігнатюк Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7393-243X
  • Андрій Андрійович Сидоренко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-225-233

Ключові слова:

каолін первинний; якісні показники; хімічний склад; блокова модель; інтерполяція; кригінг

Анотація

Однією з ключових умов наукової обґрунтованості планування та високопродуктивного ведення гірничих робіт є використання достовірної гірничо-геометричної інформації та сформованих на її основі прогнозів розподілу якісних показників на етапі формування гірничо-технологічних планів. Прогнозовані дані мають суттєвий вплив на економічний потенціал від освоєння родовища. Однак традиційно застосовувані методи математичного та геометричного моделювання якісних та структурних параметрів родовищ складної геологічної будови не завжди дають бажаний результат. Задля вирішення даної проблеми запропоновано методику автоматизації обробки результатів геологічної розвідки каолінових родовищ із врахуванням закономірностей розподілу складових хімічних елементів. Вирішення проблематики автоматизації процесів аналізу, структурування, систематизації та візуалізації результатів геологічної розвідки розглянуто на прикладі ГІС-середовища GEOVIA Surpac. За основу для виконання досліджень було прийнято відомості стосовно хімічного складу каоліну отримані за результатами геологічного вивчення Йосипівського родовища вторинного каоліну. Послідовність дій, застосована з метою підвищення рівня автоматизації та підвищення якості результатів обробки геологічної розвідки може бути використана і для інших родовищ даного типу. Окрім цього в роботі досліджено ключові аспекти моделювання каолінових родовищ з урахуванням особливостей просторового розміщення якісних показників.

Посилання

Voinovskyi, A.S. et al. (1999), Stan ta osnovni napriamky prohnozno-minerahenichnykh doslidzhen v Ukraini, «Mineralni resursy Ukrainy», No. 3, pр. 2–4.

Hurskyi, D.S. (2008), Kontseprualni zasady derzhavnoi mineralno-syrovynnoi polityky shchodo vykorystannia stratehichno vazhlyvykh dlia ekonomiky krainy korysnykh kopalyn, 253 p.

Burachek, V.H. et al (2011), Heoinformatsiinyi analiz prostorovykh danykh. Nizhyn, 440 p.

Kostrikov S. V. (2014), Heoinformatsiine modeliuvannia pryrodno-antropohennoho dovkillia, 484 p.

Sobolevskyi, R.V. & Vashchuk, O.M. (2014), Otsinka prostorovoi minlyvosti yakisnykh pokaznykiv Velyko-Hadomynetskoho rodovyshcha pervynnykh kaoliniv z vrakhuvanniam stupenia rozvidanosti pokladu ta okremykh yoho chastyn, 41–46 p.

Date, C.J. (2018), An introduction to database systems, 247p.

Gemcom, Robochi vkazivky «Blochne modeliuvannia», Gemcom Surpac 6.1. [Online], available at: http://www.gemcom.com (data zvernennia: 21.06.2023)

Michele R. et al. (2017), Research on Geological Survey Data Management and Automatic Mapping Technology, «Scientific Programming», pр. 132–151.

Li, G., et al (2008), Computer mapping algorithm of joint iso-intensity diagram, «Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration», Vol. 30, No. 1, pр. 81–84.

Shepel I.V. (2007), Zvit pro poshukovo-otsiniuiuchi roboty na rodovyshchakh pervynnoho kaolinu «Shaber» i «Iosypivske» v yakosti syrovyny dlia portseliano-faiansovoi promyslovosti, 184 p.

TU U V.2.7 – 14.2 – 05468498-006:2007.9, Kaolin pervynnyi dlia vyhotovlennia keramichnykh vyrobiv ta budivelnoi keramiky, Chynnyi vid 2007-03-02, Kyiv, 2007, 23 p.

Kotenko, V.V et al. (2021), Zastosuvannia metodu Pirsona dlia otrymannia zalezhnostei rozpodilu khimichnykh elementiv u mezhakh rodovyshcha kaolinu, «Tekhnichna inzheneriia», No. 88, pр. 129–134.

Pidvysotskyi, V.T. (2022), Obgruntuvannia dotsilnosti zastosuvannia metodu zvorotnikh zvazhenykh vidstanei dlia klasteryzatsii Yosypivskoho rodovyshcha kaolinu, «Naukovyi visnyk DonNTU», No. 9, pр. 94–105.

Kleijnen, J. (2017), Kriging: methods and applications, «SSRN Electronic Journal», No. 047, pр. 47–54.

Список використаної літератури:

Войновський А.С. Стан та основні напрямки прогнозно-мінерагенічних досліджень в Україні. Мінеральні ресурси України / А.С. Войновський, Д.С. Гурський, В.І. Калінін. – 1999. – № 3. – С. 2–4.

Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин / Д.С. Гурський : дис. канд. геол. наук : 04.00.19. – Київ, 2008. – 253 с.

Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. –Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с.

Костріков С.В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С.В. Костріков. – Харків : ХНУ, 2014. – 484 с.

Соболевський Р.В. Оцінка просторової мінливості якісних показників Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів з врахуванням ступеня розвіданості покладу та окремих його частин / Р.В. Соболевський, О.М. Ващук // Проблеми гірничої технології : матеріали регіон. науково-практ. конф., м. Красноармійськ, 28 листопада 2014 р. – Красноармійськ, 2014. – С. 41–46.

Date C.J. An introduction to database systems / C.J. Date // 8th ed. San Diego. – San Diego State University, 2018. –247 p.

Gemcom / Робочі вказівки «Блочне моделювання». – Gemcom Surpac 6.1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gemcom.com.

Michele R. Research on Geological Survey Data Management and Automatic Mapping Technology. Scientific Programming / R.Michele, H.Dong, Q.Jianping. – 2017. – P. 132–151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https://doi.org/10.1155/2017/3618139 (date of access: 14.09.2023).

Li G. Computer mapping algorithm of joint iso-intensity diagram / G.Li, F.Ma, Q.Deng, H.Zhao, D.Ding // Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration. – 2008. – Vol. 30. – № 1. – pp. 81–84.

Шепель І.В. Звіт про пошуково-оцінюючі роботи на родовищах первинного каоліну «Шабер» і «Йосипівське» в якості сировини для порцеляно-фаянсової промисловості / І.В. Шепель. – Київ : ПДРГП "Північгеологія", 2007. – 184 с.

ТУ У В.2.7 – 14.2 – 05468498-006:2007.9 / Каолін первинний для виготовлення керамічних виробів та будівельної кераміки // Чинний від 2007-03-02. Вид. офіц. – Київ, 2007. – 23 с.

Котенко В.В. Застосування методу Пірсона для отримання залежностей розподілу хімічних елементів у межах родовища каоліну / В.В. Котенко, С.І. Башинський, І.А. Піскун // Технічна інженерія. – 2021. – № 88. – С. 129–134.

Обґрунтування доцільності застосування методу зворотніх зважених відстаней для кластеризації Йосипівського родовища каоліну / В.Т. Підвисоцький та ін. // Науковий вісник ДонНТУ. – 2022. – № 9. – С. 94–105.

Kleijnen J. Kriging: methods and applications / J.Kleijnen // SSRN Electronic Journal. – 2017. – № 047. – P. 47–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://doi.org/10.2139/ssrn.3075151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Котенко, В. В., Куницька, М. С., Піскун, І. А., Ігнатюк, Р. М., & Сидоренко, А. А. (2023). Автоматизація обробки результатів геологічної розвідки каолінових родовищ в середовищі GEOVIA Surpac. Технічна інженерія, (2(92), 225–233. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-225-233

Номер

Розділ

ГІРНИЦТВО