Особливості групової динаміки в команді проєкту з інформаційних технологій

Автор(и)

  • Олександра Миколаївна Свінцицька Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine
  • Ольга Олександрівна Ющенко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine
  • Андрій Іванович Оринчак Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-158-165

Ключові слова:

ціле покладання, ІТ-проєкт, команда, група, групова динаміка

Анотація

В статті розглядаються особливості групової динаміки в команді ІТ-прєкту. Підведено підсумок і сформульовано власне поняття групової динаміки. Групова динаміка – сукупність процесів та явищ, що відбуваються в малій групі, зокрема таких як: ухвалення рішень, вирішення проблем та ситуацій, управління конфліктами, комунікацій, мотивації та інших процесів, що характеризують весь цикл життєдіяльності групи, і його етапи: утворення, функціонування, розвиток, стагнація, регрес, розпад. Ці процеси і явища відбуваються в групі у будь-який момент часу, і які знаменують собою рух групи від стадії до стадії, тобто її розвиток.

У роботі проаналізовано основні етапи групової динаміки в ІТ-проєкті на прикладі команди створення додатку-відеоредактора Сlip для iOS на аутсорсі. Наведено приклад місії, мети, цілей і завдань для групи та визначено склад проєктної команди Сlip, проаналізовано фактори впливу на її формування: рейти, терміни проєкту, технології та обсяг роботи. Визначено ціле покладання як підхід до формування команди та проаналізованого основні його етапи для досліджуваного прикладу. Кожному етапу притаманні свої особливості, які в свою чергу визначають процеси лідерства, мотивації та комунікації Перетворення групи в високопродуктивну команду відбувається, коли: всі її члени розглядають досягнутий успіх як спільний; довіра один до одного і до керівника постійно зростає; культивується і посилюється відчуття приналежності до команди; приналежність до команди вважається престижним станом; цілі команди постійно реалізуються. В інших випадках відбувається руйнування (розформування) групи або команди.

Знання групової динаміки може допомогти керівникам проєктів краще зрозуміти поведінку своїх команд та забезпечити успішне виконання проєкту, ухвалення рішень, створення ефективних методик у зв’язку з появою та поширенням нових ідей та технологій, тим самим забезпечити розвиток високої продуктивності в команді. Важливо чітко визначати цілі проєкту, тип задач, над якими буде працювати команда та відповідні технології розробки проєкту, грамотно підібрати методи і способи мотивації та оцінювання команди, а також окремих його працівників.

Посилання

Vynohradova, O.V., Yevtushenko, N.O. (2018), «Hrupova dynamika ta komunikatsii» : Navchalnyi posibnyk, Kyiv, DUT, 223 s.

Krupodorova, L.M., Pietukh, A.M. (2017), «Hrupova dynamika i komunikatsii» : navchalnyi posibnyk,Vinnytsia, VNTU, 89 s.

Ovcharenko, I. «6 typiv prohramistiv, yaki dratuiut menedzhera», [Online], available at: https://dou.ua/lenta/articles/annoying-programmers/ (data zvernennia: 10.09.2023)

Orban-Lembryk L.E. (2005), «Sotsialna psykholohiia» : navch. posib., Kyiv, Akademvydav, 446 s.

Pavlova S.I. «Formuvannia i rozvytok proektnoi komandy», [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/625/1/325.pdf (data zvernennia: 12.09.2023).

Platforma dlia rozvytku, [Online], available at: https://skillsetter.io (data zvernennia: 09.09.2023).

Rovenska, V.V., Latysheva, O.V., Smyrnova, I.I. (2023), «Hrupova dynamika ta metody upravlinnia kreatyvnymy ta proiektnymy komandamy v sferi informatsiinykh tekhnolohii», Transformatsiina ekonomika, № 3 (03), S. 32–39.

Svintsytska, O.M. & Pankova, O.V. (2021), «Obhruntuvannia vyboru instrumentiv dlia pobudovy efektyvnykh vnutrishnikh komunikatsii v proektnykh komandakh», Zbirnyk tez IV Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Novi informatsiini tekhnolohii upravlinnia biznesom», Kyiev, C. 357–361.

Svintsytska, O.M., Suhoniak, I.I., Puleko, I.V. (2021), «Optymizatsiia biznes-protsesu na osnovi informatsiinoi tekhnolohii v komunikatsiiakh IT-proektiv», Tekhnichna inzheneriia, № 1 (87), S. 59–65.

Filatov, A.S. (2010), «Osoblyvosti formuvannia kros-funktsionalnykh komand dlia upravlinnia innovatsiinymy proektamy», Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, № 3, S. 75–85, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2010_3_14 (data zvernennia: 14.09.2023).

Список використаної літератури:

Виноградова О.В. Групова динаміка та комунікації : навч. посібник / О.В. Виноградова, Н.О. Євтушенко. – Київ : ДУТ, 2018. – 223 с.

Круподьорова Л.М. Групова динаміка і комунікації : навч. посібник / Л.М. Круподьорова, А.М. Пєтух. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 89 с.

Овчаренко І. 6 типів програмістів, які дратують менеджера / І.Овчаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/annoying-programmers/ (дата звернення: 10.09.2023)

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2005. – 446 с.

Павлова С.І. Формування і розвиток проектної команди / С.І. Павлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/625/1/325.pdf (дата звернення: 12.09.2023).

Платформа для розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://skillsetter.io (дата звернення: 09.09.2023).

Ровенська В.В. Групова динаміка та методи управління креативними та проєктними командами в сфері інформаційних технологій / В.В. Ровенська, О.В. Латишева, І.І. Смирнова // Трансформаційна економіка. –№ 3 (03). – 2023. С. 32–39.

Свінцицька О.М. Обґрунтування вибору інструментів для побудови ефективних внутрішніх комунікацій в проектних командах / О.М. Свінцицька, О.В. Панкова // Збірник тез ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом» 11.02.2021 р. – C. 357–361.

Свінцицька О.М. Оптимізація бізнес-процесу на основі інформаційної технології в комунікаціях ІТ-проектів / О.М. Свінцицька, І.І. Сугоняк, І.В. Пулеко // «Технічна інженерія». – 2021. – № 1 (87). – С. 59–65.

Філатов А.С. Особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проектами / А.С. Філатов // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2010. – № 3. – С. 75–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2010_3_14 (дата звернення: 14.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Свінцицька , О. М. ., Ющенко , О. О. ., & Оринчак , А. І. (2023). Особливості групової динаміки в команді проєкту з інформаційних технологій. Технічна інженерія, (2(92), 158–165. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-158-165

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ