Розробка системи підтримки прийняття рішень сімейного лікаря на засадах системного аналізу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-89-95

Ключові слова:

підтримка прийняття рішень; постановка діагнозу; вибір лікування; медична інформаційна система; інтеграція; системний аналіз

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему сфери охорони здоров’я – розробку системи підтримки прийняття рішень для сімейних лікарів та її інтеграцію в лікувальний процес. Визначено, що таких систем існує вже досить багато: для розпізнавання зображень, для визначення попереднього діагнозу, для використання під час діагностики та інші. З’ясовано, що інтеграція таких систем спрощує взаємодію лікаря з медичними інформаційними системами, підвищує якість та швидкість обслуговування пацієнта. Представлено застосування системного аналізу, що дозволяє здійснювати прогнозування, спрощує проєктування систем прийняття рішень, а також інтеграції медичної інформаційної системи з системою підтримки прийняття рішень. Запропоновано структурну схему взаємозв’язків системи підтримки прийняття рішень та медичної інформаційної системи, яка дозволяє здійснити інтеграцію систем таким чином, щоб не створювати додаткове навантаження на центральну базу даних (ЦБД) eHealth, спростити та пришвидшити впровадження. З’ясовано, що на теперішньому етапі немає сенсу обирати конкретну медичну інформаційну систему. Всі вони стандартизовані та відповідають функціональним вимогам для підключення до ЦБД eHealth. Наведено контекстну діаграму функції «Процес підтримки прийняття рішень сімейним лікарем», яка дозволяє детально оцінити всі вхідні дані, що потрібні для створення рішення та їх формування, побачити всю вихідну інформацію та наявність оцінки сформованого рішення, що є зворотним зв’язком та дає можливість модернізувати і покращувати систему. Проаналізовано шлях пацієнта для визначення етапів, на яких немає необхідних систем підтримки прийняття рішень та функціонала, який вони мають забезпечувати. Визначено два етапи шляху пацієнта, де потрібні такі системи. Розроблено дві структурні схеми систем підтримки прийняття рішень для визначення заключного діагнозу та вибору лікування. Доведено, що в сімейній медицині інтеграція системи підтримки прийняття рішень та медичної інформаційної системи спрощує постановку заключного діагнозу та вибору лікування. Необхідним є використання методів системного аналізу в процесі такої інтеграції. Це зменшить ймовірність допущення помилок під час обстеження, лікування, спростить роботу сімейного лікаря, підвищить якість та швидкість обслуговування пацієнта.

Посилання

Borysova, H.V. and Yakovenko, A.V. (2016), «Systemy pidtrymky pryiniattia rishen v medychnii diahnostytsi, Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii, No. 5, pp. 16–17.

Bilak, N.V. (2023), Osnovy systemnoho analizu ta pryiniattia rishennia, NAU, Kyiv, 81 p.

Radzishevska, Ye.B. and Vysotska. O.V. (2019), Informatsiini tekhnolohii v medytsyni E-Health, KhNMU, Kharkiv, 73 p.

Sutton, R.T., Pincock, D., Baumgart, D.C. et al. (2022), «An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success», npj Digital Medicine, [Online], available at: https://www.nature.com/articles/s41746-020-0221-y

Khalfallah, H.B., Jelassi, M., Demongeot, J. and Saoud, N.B. (2021), «Decision support systems in healthcare: systematic review, meta-analysis and prediction, with example of COVID-19», AIMS Bioengineering, [Online], available at: https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/bioeng.2023004

Business Analytics & Data Science at NULP, ofitsiinyi sait, [Online], available at: https://ba-ds.lviv.ua/system-analysis/

Cherepanska, I.Yu. and Sazonov, A.Yu. (2021), Suchasni informatsiini tekhnolohii ta systemnyi analiz u naukovykh doslidzhenniakh, KPI im. Ihoria Sikorskoho, Kyiv, 270 p.

Medychni informatsiini systemy: ohliad mozhlyvostei i pryklady vykorystannia, ofitsiinyi sait, [Online], available at: https://evergreens.com.ua/ua/articles/medical-information-systems.html

Elektronna systema okhorony zdorovia v Ukraini, ofitsiinyi sait, [Online], available at: https://ehealth.gov.ua/pidklyucheni-do-ehealth-mis/

Khorshunova, K.R. (2020), Proektuvannia systemy pidtrymky pryiniattia rishen likarem-terapevtom, atestatsiina robota, Kharkivskyi natsionalnyi universytet radioelektroniky, Kharkiv, 77 р.

Baranovskyi, D.M. (2019), Aparatno-prohramnyi kompleks dlia monitorynhu ta upravlinnia hlikemichnym profilem, Ph.D. Thesis of dissertation, Vinnytskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Vinnytsia, 199 р.

Список використаної літератури:

Борисова Г.В. Системи підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці / Г.В. Борисова, А.В. Яковенко // Актуальні задачі сучасних технологій. – 2016. – № 5. – С. 16–17.

Білак Н.В. Основи системного аналізу та прийняття рішення : конспект лекцій / Н.В. Білак. – Київ : НАУ, 2023. – 81 с.

Радзішевська Є.Б. Інформаційні технології в медицині E-Health : підручник / Є.Б. Радзішевська, О.В. Висоцька. – Харків : ХНМУ, 2019. – 73 с.

An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success / R.T. Sutton, D.Pincock, D.C. Baumgart et al. // npj Digital Medicine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nature.com/articles/s41746-020-0221-y.

Decision support systems in healthcare: systematic review, meta-analysis and prediction, with example of COVID-19 / H.B. Khalfallah, M.Jelassi, J.Demongeot, N.B. Saoud // AIMS Bioengineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/bioeng.2023004.

Business Analytics & Data Science at NULP [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ba-ds.lviv.ua/system-analysis/.

Черепанська І.Ю. Сучасні інформаційні технології та системний аналіз у наукових дослідженнях : навч. посібник / І.Ю. Черепанська, А.Ю. Сазонов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 270 с.

Медичні інформаційні системи: огляд можливостей і приклади використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://evergreens.com.ua/ua/articles/medical-information-systems.html.

Електронна система охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ehealth.gov.ua/pidklyucheni-do-ehealth-mis/.

Хоршунова К.Р. Проектування системи підтримки прийняття рішень лікарем-терапевтом : атестаційна робота / К.Р. Хоршунова. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 2020. – 77 с.

Барановський Д.М. Апаратно-програмний комплекс для моніторингу та управління глікемічним профілем : дис. … канд. техн. наук / Д.М. Барановський. – Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2019. – 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Барановський, Д. М. (2023). Розробка системи підтримки прийняття рішень сімейного лікаря на засадах системного аналізу. Технічна інженерія, (2(92), 89–95. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-89-95

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ