Застосування автоматизованих та інформаційних систем з цифровими зображеннями при відкритій розробці родовищ природного каменю

Автор(и)

  • Юрій Олександрович Подчашинський Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8344-6061
  • Валерій Анатолійович Кирилович Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine
  • Оксана Олександрівна Лугових Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6138-8991

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-161-169

Ключові слова:

природний камінь; відкрита розробка родовищ; текстура та структура зразків природного каменю; зображення з вимірювальною інформацією; автоматизована система; інформаційна система

Анотація

У статті розглядаються можливості застосування автоматизованих та інформаційних систем з цифровими зображеннями для розв’язання практичних задач, що пов’язані з видобуванням та обробкою природного каменю. Комп’ютеризована обробка та аналіз зображень поверхонь природного каменю та промислових виробів з нього дозволяє вимірювати характеристики кольорової текстури цих поверхонь, а також геометричні розміри та кути виробів по зовнішньому контуру. Отримані результати будуть корисними для визначення механічних характеристик природного каменю на ділянках родовищ, що розробляються чи плануються до розробки, для дослідження фізико-механічних характеристик гірських порід, що обумовлені їх кристалічною будовою, для контролю якості лицьової поверхні і геометричних розмірів промислових виробів з природного каменю. Наведено приклад експериментальних досліджень та оцінки складу й будови зразків габроїдної породи. Наведено й систематизовано основні напрями використання автоматизованих та інформаційних систем з цифровими зображеннями для отримання вимірювальної інформації про характеристики зразків та виробів з природного каменю в гірничо-геологічній галузі. Це дозволяє підвищити ефективність гірничих робіт з відкритої розробки родовищ природного каменю, точність визначення характеристик зразків та виробів, підвищити якість та конкурентоспроможність промислової продукції підприємств з видобування й обробки блочного природного каменю.

Посилання

Bakka, N.T. and Il'chenko, I.V. (1992), «Oblitsovochnyi kamen'», Geologo-promyshlennaya i tekhnologicheskaya otsenka mestorozhdenii, spravochnik, Nedra, M., 304 р.

Godovikov, A.A. (1983), Mineralogiya, Nedra, M., 647 р.

Smirnova, A.G. (ed.) (1990), Dobycha i obrabotka prirodnogo kamnya, spravochnik, Nedra, M., 445 р.

Knyazev, V.S. and Kononova, I.B. (1991), Rukovodstvo k laboratornym zanyatiyam po obshchei petrografii, ucheb. posob. dlya vuzov, Nedra, M., 128 р.

Logvinenko, N.V. and Sergeeva, E.I. (1968), Metody opredeleniya osadochnykh porod, uchebnoe posobie dlya vuzov, L., Nedra, 240 р.

Saranchina, G.M. and Shinkarev, N.F. (1967), Petrografiya magmaticheskikh i metamorficheskikh porod, Nedra, L., 324 р.

Ablameiko, S.V. and Lagunovskii, D.M. (1999), Obrabotka izobrazhenii: tekhnologiya, metody, primenenie, Institut tekhnicheskoi kibernetiki NAN Belarusi, Minsk, 300 р.

Pisarevskogo, A.N. and Chernyavskogo, A.F. (ed.) (1998), Sistemy tekhnicheskogo zreniya (printsipial'nye osnovy, apparatnoe i matematicheskoe obespechenie), Mashinostroenie, L., 424 р.

Myhajlenko, V.V., Gnilic'kyj, V.V., Kupkin, Je.S. and Podchashyns'kyj, Ju.O. (2004), Doslidzhennja mozhlyvosti vyznachennja informacijnyh pokaznykiv jakosti dekoratyvnogo ta oblycjuval'nogo kamenju na pidstavi komp’juternoi' obrobky i'hn'ogo zobrazhennja, Zvit pro NDR (zakl.) Inv. № 0204U000748/, UkrINTEI, K., 120 р.

Gonsales, R. and Vuds, R. (2005), Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii, Tekhnosfera, M., 1072 p.

Kupkin, Je.S., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Remezova O.O. (2004), «Vykorystannja aparatnyh zasobiv formuvannja cyfrovyh videozobrazhen' dlja doslidzhennja zrazkiv pryrodnogo kamenju», Visnyk ZhDTU. Ser. Tehnichni nauky, No. 2 (29), pp. 191–197.

Grabar, I.G. (2002), Termoaktyvacijnyj analiz ta synergetyka, naukova monografija, ZhITI, Zhytomyr, 312 p.

Gol'denberg, L.M., Matyushkin, B.D. and Polyak, M.N. (1985), Tsifrovaya obrabotka signalov, Radio i svyaz', M., 312 p.

Shlikht, G.Yu. (1997), Tsifrovaya obrabotka tsvetnykh izobrazhenii, EKOM, M., 336 p.

Sharygin, M.E. (2000), Skanery i tsifrovye kamery, BHV–Sankt-Peterburg, SPb., 384 p.

D'yakonov, V.P. and Abramenkova, I.V. (2002), Matlab. Obrabotka signalov i izobrazhenii, spets. spravochnik, Piter, SPb.

Ivanov, O.V. and Kupkin, Je.S. (2004), «Komp’juterna programa vyznachennja estetychnyh pokaznykiv jakosti dekoratyvnogo kamenju», Visnyk ZhDTU. Ser. Tehnichni nauky, No. 4 (31), pp. 201–208.

Kononov, Yu.V. (1985), Metallonosnost' gabbroidnykh porod Ukrainskogo shchita, Naukova dumka, K., 156 p.

Bakka, M.T., Kryvoruchko, A.O., Kupkin, Je.S. et al. (2004), «Vyznachennja pokaznykiv iryzacii' dekoratyvnogo kamenju», Geologo-mineralogichnyj visnyk Kryvoriz'kogo tehnichnogo universytetu, No. 1 (11), pp. 19–25.

Bakka, M.T., Remezova, O.O., Kryvoruchko, A.O. et al. (2004), «Vyznachennja pokaznykiv kol'oru ta geometrychnyh harakterystyk tekstury oblycjuval'nogo kamenju», Sbornik nauchnykh trudov Natsional'nogo gornogo universiteta, Vol. 1, No. 19, pp. 23–30.

Gnilitskii, V.V. and Podchashinskii, Yu.A. (2004), «Kontrol' kachestva poverkhnosti izdelii iz oblitsovochnogo kamnya s ispol'zovaniem neironnykh setei», Sovremennye metody i sredstva nerazrushayushchego kontrolya i tekhnicheskoi diagnostiki, Materialy dvenadtsatoi mezhdunarodnoi konferentsii, Assotsiatsiya tekhnologov-mashinostroitelei Ukrainy, K., Yalta, рр. 32–34.

Yane, B. (2007), Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii, Tekhnosfera, M., 584 р.

Список використаної літератури:

Бакка Н.Т. Облицовочный камень / Н.Т. Бакка, И.В. Ильченко // Геолого-промышленная и технологическая оценка месторождений : справочник. – М. : Недра, 1992. – 304 с.

Годовиков А.А. Минералогия / А.А. Годовиков. – М. : Недра, 1983. – 647 с.

Добыча и обработка природного камня : справочник / под ред. А.Г. Смирнова. – М. : Недра, 1990. – 445 с.

Князев В.С. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии : учеб. пособ. для вузов / В.С. Князев, И.Б. Кононова. – М. : Недра, 1991. – 128 с.

Логвиненко Н.В. Методы определения осадочных пород : учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко, Э.И. Сергеева. – Л. : Недра, 1986. – 240 с.

Саранчина Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Саранчина, Н.Ф. Шинкарев. – Л. : Недра, 1967. – 324 с.

Абламейко С.В. Обработка изображений: технология, методы, применение / С.В. Абламейко, Д.М. Лагуновский. – Минск : Институт технической кибернетики НАН Беларуси, 1999. – 300 с.

Системы технического зрения (принципиальные основы, аппаратное и математическое обеспечение) / Под ред. А.Н. Писаревского, А.Ф. Чернявского. – Л. : Машиностроение, 1988. – 424 с.

Дослідження можливості визначення інформаційних показників якості декоративного та облицювального каменю на підставі комп’ютерної обробки їхнього зображення : Звіт про НДР (закл.) Інв. № 0204U000748 / В.В. Михайленко, В.В.Гніліцький, Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський. – К. :УкрІНТЕІ, 2004. – 120 с.

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с.

Купкін Є.С. Використання апаратних засобів формування цифрових відеозображень для дослідження зразків природного каменю / Є.С. Купкін, Ю.О. Подчашинський, О.О. Ремезова // Вісник ЖДТУ. Сер. : Технічні науки. – 2004. – № 2 (29). – С. 191–197.

Грабар І.Г. Термоактиваційний аналіз та синергетика : наукова монографія / І.Г. Грабар. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 312 с.

Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов / Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк. – М. : Радио и связь, 1985. – 312 с.

Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений / Г.Ю. Шлихт. – М. : ЭКОМ, 1997. – 336 с.

Шарыгин M.E. Сканеры и цифровые камеры / M.E. Шарыгин. – СПб. : BHV–Санкт-Петербург, 2000. – 384 с.

Дьяконов В.П. Matlab. Обработка сигналов и изображений : спец. справочник / В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова. – СПб. : Питер, 2002.

Іванов О.В. Комп’ютерна програма визначення естетичних показників якості декоративного каменю / О.В. Іванов, Є.С. Купкін // Вісник ЖДТУ. Сер. : Технічні науки. – 2004. – № 4 (31). – С. 201–208.

Кононов Ю.В. Металлоносность габброидных пород Украинского щита / Ю.В. Кононов. – К. : Наукова думка, 1985. – 156 с.

Визначення показників іризації декоративного каменю / М.Т. Бакка, А.О. Криворучко, Є.С. Купкін та ін. // Геолого-мiнералогiчний вiсник Криворiзького технiчного унiверситету. – 2004. – № 1 (11). – С. 19–25.

Визначення показників кольору та геометричних характеристик текстури облицювального каменю / М.Т. Бакка, О.О. Ремезова, А.О. Криворучко та ін. // Сборник научных трудов Национального горного университета. – 2004. – Т. 1, № 19. – С. 23–30.

Гнилицкий В.В. Контроль качества поверхности изделий из облицовочного камня с использованием нейронных сетей / В.В. Гнилицкий, Ю.А. Подчашинский // Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики : Материалы двенадцатой международной конференции. – К. ; Ялта : Ассоциация технологов-машиностроителей Украины, 2004. – С. 32–34.

Яне Б. Цифровая обработка изображений / Б.Яне. – М. : Техносфера, 2007. – 584 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Як цитувати

Подчашинський, Ю. О., Кирилович, В. А., & Лугових, О. О. (2022). Застосування автоматизованих та інформаційних систем з цифровими зображеннями при відкритій розробці родовищ природного каменю. Технічна інженерія, (2(90), 161–169. https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-161-169

Номер

Розділ

ГІРНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають