Супутнє видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єру

Автор(и)

  • Валентин Вацлавович Коробійчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1576-4025
  • Анатолій Георгійович Темченко Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine
  • Володимир Ігорович Шамрай Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9441-9379
  • Сергій Станіславович Іськов Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9618-489X
  • Богдан Володимирович Дубінчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-153-160

Ключові слова:

дискове різання; природний камінь; окремість; заходки дискової машини; щебеневий кар’єр

Анотація

Більшість щебеневих гранітних кар’єрів в Україні має ділянки із низькою тріщинуватістю, що дозволяє вести видобуток блоків природного декоративного каменю, при чому на деяких кар’єрах ці ділянки є значні за об’ємом, наприклад, як на Лезниківському кар’єрі. Перспектива супутнього видобутку блоків у щебеневих кар’єрах є економічно обґрунтованою, оскільки вартість одного куба щебню (8–10 дол. США) в десятки разів менше за вартість одного куба блока природного декоративного каменю (180–600 дол. США) при майже однакових затратах на видобуток. При супутньому видобуванні блоків можливо залучити існуюче видобувне обладнання щебеневого кар’єру, що зменшить витрати на технологічні комплекси гірничого підприємства. В публікації розроблена схема для роботи машини для різання каменю PILEMASTER RS15. Екскаватор з дисковою пилою може відпрацьовувати уступ як з підошви уступу, 1’ так і з покрівлі. Робочі параметри гідравлічних екскаваторів дозволяють розробляти уступи висотою до 10 м з підошви, вище 10 м з двох положень – з підошви та покрівлі уступу. Запропоновано технологічну схему супутнього видобутку блоків природного каменю на ділянках, які розміщені в межах робочої зони щебеневої дільниці кар’єру. У технологічній схемі А виїмки дисковою машиною природних блоків на стадії видобутку корисної маси з масиву закладено принцип поштучного оконтурювання блоків у виїмкових смугах уступу. Схема В за технологією відокремлення блоків з масиву така сама як схема А. Але роботи ведуться зверху вниз.

Посилання

Korobijchuk, V.V. (2018), Rozrobka naukovyh osnov tehnologii' suputn'ogo vydobuvannja blokiv v umovah shhebenevyh granitnyh kar’jeriv, D.Sc. Thesis of dissertation, 05.15.03, Kyi'v, 340 p.

Sobolevs'kyj, R.V., Mamraj, V.V., Korobijchuk, V.V. et al. (2019), «Obg'runtuvannja metodyky vyboru naprjamu vedennja girnychyh robit dlja dyskovyh mashyn», Visnyk ZhDTU. Ser. Tehnichni nauky, Issue 2 (84), pp. 166–175.

Mamraj, V.V., Korobijchuk, V.V., Tolkach, O.M. and Shlapak V.O. (2019), «Doslidzhennja pokaznykiv ochikuvanyh ekspluatacijnyh vtrat syrovyny pry vydobuvanni blochnoi' syrovyny dyskovymy kameneriznymy mashynamy», Visnyk ZhDTU. Ser. Tehnichni nauky, Issue 1 (83), pp. 270–275.

Korobiichuk, V.V., Shlapak, V.A., Sidorov, A.N. and Sobolevskii R.V. (2019), Tekhnologiya i mekhanizatsiya raspilovki kamnya, uchebnik, International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 240 р.

Mamray, V., Korobiichuk, V. and Shlapak, V. (2019), «Experience of Dimension Stone Extraction by Quarry Cutting Machine at Pokostovsky Deposit (Ukraine)», Journal of Mining and Geological Science, Sofia, Vol. 62, No. 2, pp. 66–69.

Sobolevskyi, R., Korobiichuk, V., Levytskyi, V. et al. (2020), «Optimization of the process of efficiency management of the primary kaolin excavation on the curved face of the conditioned area», February, Vol. 35, Issue 1, P. 123–137.

Levytskyi, V., Sobolevskyi, R. and Korobiichuk, V.V. (2018), «The optimization of technological mining parameters in a quarry for dimension stone blocks quality improvement based on photogrammetric techniques of measuremen», Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 33, No. 2, pp. 83–90.

Mamraj, V.V., Korobijchuk, V.V., Kryvoruchko, A.O. et al. (2020), «Vplyv rezhymnyh parametriv dyskovoi' mashyny na znoshennja almaznogo instrumentu», Tehnichna inzhenerija, No. 1 (85), pp. 208–214.

Voitenko, Yu.I., Kravets, V.G. and Korobiichuk, V.V. (2020), «O sinergetike povedeniya gornykh porod v usloviyakh gornogo i plastovogo davleniya», Tehnichna inzhenerija, No. 2 (86), pp. 150–161.

Kovalevych, L.A., Leonec', I.V., Bilobrov, D.M. et al. (2022), «Ocinka ekspluatacijnyh parametriv BelAZ-548 v umovah Omeljanivs'kogo kar’jeru», Tehnichna inzhenerija, No. 1 (89), рр. 125–130.

Leonec', I.V., Sidorov, O.M., Janovych, D.S. et al. (2018), «Vzajemodija farbovyh materialiv z poverhneju pryrodnogo kamenju», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 1 (81), pp. 261–268.

Sobolevs'kyj, R.V., Is'kov, S.S., Kams'kyh, O.V. et al. (2020), «Vrahuvannja anizotropii' strukturnyh pokaznykiv pokladiv dekoratyvnogo kamenju pry vybori racional'nogo naprjamku rozvytku girnychyh robit», Tehnichna inzhenerija, No. 1 (85), рр. 226–234.

Shamraj, V.I., Korobijchuk, V.V. and Leonec', I.V. (2021), «Ocinka optychnyh pokaznykiv poverhni pryrodnogo kamenju metodom infrachervonoi' spektroskopii'», Tehnichna inzhenerija, No. 1 (87), рр. 169–182.

Список використаної літератури:

Коробійчук В.В. Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків в умовах щебеневих гранітних кар’єрів : дис. д.т.н. : 05.15.03 / В.В. Коробійчук. – Київ, 2018. – 340 с.

Обґрунтування методики вибору напряму ведення гірничих робіт для дискових машин / Р.В. Соболевський, В.В. Мамрай, В.В. Коробійчук та ін. // Вісник ЖДТУ. Сер. : Технічні науки. – 2019. – Вип. 2 (84). – С. 166–175.

Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами / В.В. Мамрай, В.В. Коробійчук, О.М. Толкач, В.О. Шлапак // Вісник ЖДТУ. Сер. : Технічні науки. – 2019. – Вип. 1 (83). – С. 270–275.

Технология и механизация распиловки камня : учебник / В.В. Коробийчук, В.А. Шлапак, А.Н. Сидоров, Р.В. Соболевский // International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 2019. – 240 с.

Mamray V. Experience of Dimension Stone Extraction by Quarry Cutting Machine at Pokostovsky Deposit (Ukraine) / V.Mamray, V.Korobiichuk, V.Shlapak // Journal of Mining and Geological Science. – Sofia. – 2019. – Vol. 62, № 2. – P. 66–69.

Optimization of the process of efficiency management of the primary kaolin excavation on the curved face of the conditioned area / R.Sobolevskyi, V.Korobiichuk, V.Levytskyi and other. – 2020. – February, Vol. 35, Issue 1. – P. 123–137.

Levytskyi V. The optimization of technological mining parameters in a quarry for dimension stone blocks quality improvement based on photogrammetric techniques of measuremen / V.Levytskyi, R.Sobolevskyi, V.V. Korobiichuk // Rudarsko-geološko-naftni zbornik. – 2018. – Vol. 33, № 2. – P. 83–90.

Вплив режимних параметрів дискової машини на зношення алмазного інструменту / В.В. Мамрай, В.В. Коробійчук, А.О. Криворучко та ін. // Технічна інженерія. – 2020. – № 1 (85). – С. 208–214.

Войтенко Ю.И. О синергетике поведения горных пород в условиях горного и пластового давления / Ю.И. Войтенко, В.Г. Кравец, В.В. Коробийчук // Технічна інженерія. – 2020. – № 2 (86). – С. 150–161.

Оцінка експлуатаційних параметрів БелАЗ-548 в умовах Омелянівського кар’єру / Л.А. Ковалевич, І.В. Леонець, Д.М. Білобров та ін. // Технічна інженерія. – 2022. – № 1 (89). – C. 125–130.

Взаємодія фарбових матеріалів з поверхнею природного каменю / І.В. Леонець, О.М. Сідоров, Д.С. Янович та ін. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – № 1 (81). – С. 261–268.

Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робіт / Р.В. Соболевський, С.С. Іськов, О.В. Камських та ін. // Технічна інженерія. – 2020. – № 1 (85). – С. 226–234.

Шамрай В.І. Оцінка оптичних показників поверхні природного каменю методом інфрачервоної спектроскопії / В.І. Шамрай, В.В. Коробійчук, І.В. Леонець // Технічна інженерія. – 2021. – № 1 (87). – С. 169–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Як цитувати

Коробійчук, В. В., Темченко, А. Г., Шамрай, В. І., Іськов, С. С., & Дубінчук, Б. В. (2022). Супутнє видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єру. Технічна інженерія, (2(90), 153–160. https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-153-160

Номер

Розділ

ГІРНИЦТВО