Аспекти побудови систем моніторингу параметрів мікроклімату в навчальних аудиторіях

Автор(и)

  • Оксана Леонідівна Коренівська Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3735-7690
  • Василь Борисович Бенедицький Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1623-1594
  • Тетяна Миколаївна Нікітчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9068-931X

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-136-143

Ключові слова:

мікроклімат; санітарно-гігієнічні норми; оптимальні параметри мікроклімату; аероіонізація; концентрація аероіонів

Анотація

Мікроклімат приміщень – це комплекс фізичних факторів внутрішнього середовища приміщень, що впливає на тепловий обмін та здоров’я людини. Мікроклімат визначається діючим на організм людини поєднанням температури, вологості, швидкості руху та чистоти повітря. Якщо мікроклімат не відповідає нормі, погіршується самопочуття, з’являються скарги на задуху, утруднення дихання, тяжкість у голові, головний біль, пітливість, сонливість, падіння розумової, а потім і фізичної працездатності.  Санітарними нормами передбачені допустимі мікрокліматичні умови, за яких зміни функціонального стану організму не критичні. Вивчення цього питання набуває особливої значущості в умовах сьогодення, коли спостерігаються тенденції до погіршення стану здоров’я студентів та персоналу. Для вирішення проблеми моніторингу мікроклімату приміщення в роботі пропонується розробка автономної інфокомунікаційної системи вимірювання кліматичних параметрів, таких як температура, відносна вологість повітря, рівень вуглекислого газу в повітрі та концентрація легких аероіонів із записом даних на смартфон та збереженням на віддаленому сервері. Розробка є частиною системи з дослідження впливу параметрів мікроклімату на фізіологічний стан здобувачів освіти. Результати, отримані в роботах, дозволять розробляти заходи по забезпеченню необхідних нормальних умов навчання студентів у замкнутих приміщеннях. Також розроблена система може використовуватися для моніторингу мікроклімату в герметично замкнутих військових об’єктах – ракети, літальні апарати, танки тощо.

Посилання

Vydy mikroklimatu i jogo vplyv na zdorov'ja ljudyny, [Online], available at: http://pidruchniki.com/81180/bzhd/vidi_mikroklimatu_vpliv_zdorovya_lyudini

Korenivs'ka, O.L. (2021), Informacijno-komunikacijna systema monitoryngu mikroklimatu prymishhen', vypuskna kvalifikacijna robota magistra, Zhytomyrs'kyj vijs'kovyj instytut imeni S.P. Korol'ova, 100 р.

Maclean, I., Duffy, J., Haesen, S. et al. (2021), «On the measurement of microclimate», Methods in Ecology and Evolution, No. 12 (8), pp. 1397–1410.

Turekov, I., Markov, I., Sventekov, E. and Harangozo, J. (2022), «Evaluation of microclimatic conditions during the teaching process in selected school premise Slovak case study», Energy, No. 239, pp. 1–8, [Online], available at: https://cutt.ly/mMxC4LG

Korenivs'ka, O.L., Benedyc'kyj, V.B. and Radchenko, K.A. (2019), «Vplyv aeroioniv na zminu fiziologichnyh pokaznykiv studentiv pry provedenni shtuchnoi' ionizacii' povitrja u lekcijnyh audytorijah», Scientific achievements of modern society. 4rd International scientific and practical conference, 4–6 December, Liverpool, United Kingdom, рp. 842–847.

Zaporozhec', O.I., Sukach, S.V., Galagan, O.G. and Kozlovs'ka, T.F. (2017), «Vyznachennja parametriv optymal'noi' komfortnosti u robochoi' zoni prymishhennja za pokaznykamy povitrjanogo seredovyshha», Visnyk Kremenchuc'kogo nacional'nogo universytetu imeni Myhajla Ostrograds'kogo, No. 1 (102), рр. 17–21.

Sukach, S.V., Gusjev, V.M. and Levkivs'kyj, R.M. (2016), «Doslidzhennja dynamiky aeroionnogo skladu povitrja navchal'nyh prymishhen'», Systemy upravlinnja, navigacii' ta zv’jazku, Issue 3 (39), pp. 126–128.

Sokolova, N.O. and Bjelov, A.S. (2019), «Informacijna systema monitoryngu mikroklimatu robochogo miscja», Visnyk HNTU, No. 2 (69), Ch. 2, рр. 250–255.

Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychyh prymishhen' DSN 3.3.6.042-99, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text

Ministerstvо ohorony zdorov’ja Ukrai'ny (2016), Sanitarnyj reglament dlja doshkil'nyh navchal'nyh zakladiv, Nakaz No. 234 vid 24.03, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Ministerstvо ohorony zdorov’ja Ukrai'ny (2020), Pro zatverdzhennja Sanitarnogo reglamentu dlja zakladiv zagal'noi' seredn'oi' osvity, Nakaz No. 2205 vid 25.09, [Online], available at: https://cutt.ly/IMx0gc5

Ministerstvо ohorony zdorov’ja Ukrai'ny (2013), Pro zatverdzhennja Derzhavnyh sanitarnyh norm ta pravyl «Gigijenichni vymogy do ulashtuvannja, utrymannja i rezhymu special'nyh zagal'noosvitnih shkil (shkil-internativ) dlja ditej, jaki potrebujut' korekcii' fizychnogo ta (abo) rozumovogo rozvytku, ta navchal'no-reabilitacijnyh centriv», Nakaz No. 144 vid 20.02, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-13#Text

Kiktev, N., Lendiel, T., Vasilenkov, V. et al. (2021), «Automated Microclimate Regulation in Agricultural Facilities Using the Air Curtain System», Sensors, No. 21, pp. 81–82.

Korenivska, O.L. and Benedytskyi, V.B. (2016), «Current issues monitor of the level of air ionization in enclosed space», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Ser. Tehnichni nauky, No. 1 (76), рр. 108–112.

Nikitchuk, T., Vakaliuk, T., Chernysh, O. et al. (2021), «Architecture for edge devices for diagnostics of students' physical condition», Joint Proceedings of the Workshops on Quantum Information Technologies and Edge Computing (QuaInT+doors 2021), Zhytomyr, pp. 45–56.

Список використаної літератури:

Види мікроклімату і його вплив на здоров’я людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/81180/bzhd/vidi_mikroklimatu_vpliv_zdorovya_lyudini.

Коренівська О.Л. Інформаційно-комунікаційна система моніторингу мікроклімату приміщень : випускна кваліфікаційна робота магістра / О.Л. Коренівська. – Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, 2021. – 100 с.

On the measurement of microclimate. Methods in Ecology and Evolution / I.Maclean, J.Duffy, S.Haesen and other // Wiley. – 2021. – 12 (8). – P. 1397–1410.

Evaluation of microclimatic conditions during the teaching process in selected school premise Slovak case study / I.Turekov, I.Markov, E.Sventekov, J.Harangozo // Energy. – 2022. – № 239. – Р. 1–8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/mMxC4LG.

Бенедицький В.Б. Вплив аероіонів на зміну фізіологічних показників студентів при проведенні штучної іонізації повітря у лекційних аудиторіях / В.Б. Бенедицький, О.Л. Коренівська, К.А. Радченко // Scientific achievements of modern society. 4-rd International scientific and practical conference, 4–6 December. – Liverpool, United Kingdom, 2019. – P. 842–847.

Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої зоні приміщення за показниками повітряного середовища / О.І. Запорожець, С.В. Сукач, О.Г. Галаган, Т.Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ. – 2017. – Вип. 1 (102). – С. 17–21.

Сукач С.В. Дослідження динаміки аероіонного складу повітря навчальних приміщень / С.В. Сукач, В.М. Гусєв, Р.М. Левківський // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – Вип. 3 (39). – С. 126–128.

Соколова Н.О. Інформаційна система моніторингу мікроклімату робочого місця / Н.О. Соколова, А.С. Бєлов // Вісник ХНТУ. – 2019. – № 2 (69), Ч. 2. – С. 250–255.

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va042282-99#Text.

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 234 від 24.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text.

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти : Наказ МОЗ України № 2205 від 25.09.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/IMx0gc5.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів : Наказ МОЗ України № 144 від 20.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-13#Text.

Automated Microclimate Regulation in Agricultural Facilities Using the Air Curtain System / N.Kiktev, T.Lendiel, V.Vasilenkov and other // Sensors. – 2021. – № 21. – Р. 81–82.

Korenivska O.L. Current issues monitor of the level of air ionization in enclosed space / V.B. Benedytskyi, O.L. Korenivska // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Технічні науки. – 2016. – № 1 (76). – С. 108–112.

Architecture for edge devices for diagnostics of students' physical condition / T.Nikitchuk, T.Vakaliuk, О.Chernysh and other // Joint Proceedings of the Workshops on Quantum Information Technologies and Edge Computing (QuaInT+doors 2021). – Zhytomyr, 2021. – P. 45–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Як цитувати

Коренівська, О. Л., Бенедицький, В. Б., & Нікітчук , Т. М. (2022). Аспекти побудови систем моніторингу параметрів мікроклімату в навчальних аудиторіях. Технічна інженерія, (2(90), 136–143. https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-136-143

Номер

Розділ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають