До питання встановлення типу шахтопластів за «відновленістю» («окисленістю») викопного вугілля

Автор(и)

  • Євген Сергійович Руднєв Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine
  • Микола Іванович Антощенко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine
  • Ельвіра Миколаївна Філатьева Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine
  • Михайло Володимирович Філатьев Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-138-157

Ключові слова:

шахтопласти; відновленість; вугілля; кисень; метаморфізм; вміст вуглецю; сірка; гірничі роботи; безпека; нормативна база; удосконалення

Анотація

Вихід летких речовин при термічному розкладанні вугілля та вміст кисню в органічній масі не характеризують однозначно як типи вугілля за передбачуваною відновленістю, так і прояв небезпечних властивостей шахтопластів під час гірничих робіт. Для встановлення істинних причин зміни властивостей шахтопластів у процесі метаморфічних перетворень та появи схильності до виникнення небезпечних властивостей необхідно враховувати зміну співвідношення між усіма основними компонентами органічної маси (вуглецем, киснем, воднем, сіркою та азотом) та не обмежуватися розглядом вмісту лише кисню та загальної сірки. Доведено, що різний вміст кисню в органічній масі за однакового ступеня метаморфічних перетворень шахтопластів не є наслідком їх відновленості. Це пов’язано з різним вихідним співвідношенням між основними компонентами на попередніх стадіях вуглеутворення. Методика проведення досліджень базується на статистичній обробці відомих експериментальних даних, одержаних практично для всіх шахтопластів Донбасу та Львівсько-Волинського басейну. Проведені дослідження показали великий багатофакторний вплив метаморфічних процесів як на зміну елементного складу горючої (органічної) маси вихідної речовини, так і на його фізико-механічні властивості. Такий спектр змін у складі та властивостях викопного вугілля при метаморфізмі шахтопластів неможливо характеризувати, як це представлено в нормативних документах, практично одним показником – виходом летких речовин при термічній деструкції палива. Це вказує на необхідність удосконалення нормативної бази щодо безпечного ведення гірничих робіт. При внесенні необхідних коригувань пропонується враховувати встановлені особливості зміни в елементному складі та властивості вугілля при метаморфічних перетвореннях шахтопластів.

Посилання

DonUGI (1954), Geologo-uglekhimicheskaya karta Donetskogo basseina, Ugletekhizdat, M., Issue VIII, 430 p.

Standartinform (2015), GOST 17070-2014: Mezhgosudarstvennyi standart. Ugli. Terminy i opredeleniya. Izdanie ofitsial'noe, M., 17 р.

Agoshkov, M.I., Baibakov, N.K., Boldyrov, A.S. et al. (ed.) (1987), Gornaya entsiklopediya, editor in chief Kozlovskii, E.A., Sov. entsiklopediya, Kengan-Ort., M., Vol. 3, 592 p.

Bilec'kyj, V.S. (ed.) (2001), Girnychyj encyklopedychnyj slovnyk, T. 1, Shidnyj vydavnychyj dim, Donec'k, 515 p.

Antoshchenko, N.I., Tomalak, N.V. and Syatkovskii, S.L. (2002), «Vliyanie temperatury na stepen' metamorfizma iskopaemykh uglei», Ugol' Ukrainy, No. 7, pp. 36–38.

Avgushevich, I.V., Sidoruk, E.I. and Bronovets, T.M. (2019), Standartnye metody ispytaniya uglei. Klassifikatsii uglei, Reklama master, M., 576 p.

Brjuhanov, O.M., Agafonov, O.V., Ancyferov, A.V. et al. (2005), SOU 10.1.00174088.011:2005: Pravyla vedennja girnychyh robit na plastah, shyl'nyh do gazodynamichnyh javyshh, Chynnyj vid 2005-12-01, Minvugleprom Ukrai'ny, K., 224 р.

Rukovodstvo po proektirovaniyu ventilyatsii ugol'nykh shakht (1994), Osnova, K., 311 р.

KD 12.01.402:2000: Rukovodstvo po preduprezhdeniyu i tusheniyu endogennykh pozharov na ugol'nykh shakhtakh Ukrainy (2000), NIIGD, Donetsk, 216 р.

SOU-P 10.1.00174088.016:2009: Pravyla vyznachennja efektyvnosti vyperedzhal'nogo zahystu plastiv, shyl'nyh do gazodynamichnyh javyshh (2009), Minvugleprom Ukrai'ny, K., 36 р.

Rukovodstvo po bor'be s pyl'yu v ugol'nykh shakhtakh (1979), Nedra, M., 319 р.

Spravochnik po kachestvu i obogatimosti kamennykh uglei i antratsitov Ukrainskoi SSR (1965), Kharakteristika kachestva kamennykh uglei i antratsitov Ukrainskoi SSR (Donbass v granitsakh USSR, L'vovsko-Volynskii bassein), Nedra, M., 204 р.

Donetskii nauchno-issledovatel'skii ugol'nyi institut (1972), Spravochnik po kachestvu kamennykh uglei i antratsitov Donetskogo i L'vovsko-Volynskogo basseinov, Nedra, M., 168 р.

Tarasov, V. Filatieva, E., Antoshchenko, M. et al. (2020), «On selecting the classification degree indicators of coal metamorphism for forecasting dangerous properties of coal seams», Sciences of Europe, Vol. 1, No. 55, pp. 49–61.

Список використаної літератури:

Геолого-углехимическая карта Донецкого бассейна / ДонУГИ. – М. : Углетехиздат, 1954. – Вып. VIII.– 430 с.

Межгосударственный стандарт. Угли. Термины и определения. Издание официальное : ГОСТ 17070-2014. – М. : Стандартинформ, 2015. – 17 с.

Горная энциклопедия / гл. ред. Е.А. Козловский ; ред. кол. : М.И. Агошков, Н.К. Байбаков, А.С. Болдыров и др. // Сов. энциклопедия. – М. : Кенган-Орт., 1987. – Т. 3. – 592 с.

Гірничий енциклопедичний словник Т. 1 / ред. В.С. Білецький. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 515 с.

Антощенко Н.И. Влияние температуры на степень метаморфизма ископаемых углей / Н.И. Антощенко, Н.В. Томалак, С.Л. Сятковский // Уголь Украины. – 2002. – № 7. – С. 36–38.

Авгушевич И.В. Стандартные методы испытания углей. Классификации углей / И.В. Авгушевич, Е.И. Сидорук, Т.М. Броновец. – М. : «Реклама мастер», 2019. – 576 с.

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ : СОУ 10.1.00174088.011:2005 / О.М. Брюханов, О.В. Агафонов, А.В. Анциферов та ін. – Чинний від 2005-12-01. – К. : Мінвуглепром України, 2005. – 224 с.

Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. – К. : Основа, 1994. – 311 с.

Руководство по предупреждению и тушению эндогенных пожаров на угольных шахтах Украины : КД 12.01.402:2000. – Донецк : НИИГД, 2000. – 216 с.

Правила визначення ефективності випереджального захисту пластів, схильних до газодинамічних явищ : СОУ-П 10.1.00174088.016:2009. – К. : Мінвуглепром України, 2009. – 36 с.

Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах. – М. : Недра, 1979. – 319 с.

Характеристика качества каменных углей и антрацитов Украинской ССР (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн) // Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР. – М. : Недра, 1965. – 204 с.

Справочник по качеству каменных углей и антрацитов Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов / Донецкий научно-исследовательский угольный институт. – М. : Недра, 1972. – 168 с.

On selecting the classification degree indicators of coal metamorphism for forecasting dangerous properties of coal seams / V.Tarasov, E.Filatieva, M.Antoshchenko and other // Sciences of Europe. – 2020. – Vol. 1. – № 55. – Р. 49–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Руднєв, Є. С., Антощенко, М. І. ., Філатьева, Е. М., & Філатьев, М. В. (2022). До питання встановлення типу шахтопластів за «відновленістю» («окисленістю») викопного вугілля. Технічна інженерія, (1(89), 138–157. https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-138-157

Номер

Розділ

ГІРНИЦТВО