Метод Use Case в плануванні проєктів з інформаційних технологій

Автор(и)

  • Олександра Миколаївна Свінцицька Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine
  • Марина Сергіївна Граф Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine
  • Тетяна Миколаївна Нікітчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9068-931X

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-77-84

Ключові слова:

технології планування; Use Case; проєкт; проєктування систем; складність проєкту

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти планування проєктів з інформаційних технологій, зокрема визначено актуальність цієї проблематики. Планування слугує початком будь-якої спрямованої діяльності, зокрема для досягнення цілей успішної реалізації проєкту, і складається з процесів та вимог, щоб визначити набір завдань і строків продукту. Під час планування процесів в основу закладається визначена технологія. Для моделювання технології розробки ІТ-проєкту використовуються різні моделі: базовою моделлю вважається водоспад, що базується на первинному плануванні проєкту, а на його основі будуються інші моделі, що вважаються гібридними. Що стосується великих, складних проєктів, то при роботі з ними найчастіше використовуються більш складні способи планування. Прикладом є методологія Agile, що була призначена допомагати розробникам створювати проєкт, який може швидко адаптуватися та перетворюватися відповідно до запитів. Також підходить для проєктів з високим ступенем невизначеності. Отже, мета дослідження – удосконалити технологію планування проєктів з інформаційних технологій з урахуванням методу Use Case. Вказаний метод передбачає розробку діаграми Use Case та побудову Use Case, розрахунок некоригованої ваги актора та некоригованої ваги варіанта користування UUCW, оцінку технічної та організаційної складності проєкту. Все це дає можливість визначити загальну вартість програмного забезпечення. Для досягнення поставленої мети було використано дані компанії Viseven та виявлено низку проблем у системі управління проєктами, які висвітлені в цій статті. Вирішення однієї із проблем, зокрема, великої втрати часу на переробку (більше 50 %) внаслідок нечітких критеріїв оцінки виконання проєктів на етапі ініціалізації та планування. Пропонується здійснювати планування тривалості і вартості проєкту на основі методу Use Case та коригуючих коефіцієнтів з урахуванням складності технічного та організаційного його виконання. В роботі здійснено обґрунтування цих кроків з відповідними розрахунками та висновками.

Посилання

Dani analitychnoi' kompanij u sferi IT-tehnologij Wrike, [Online], available at: https://www.wrike.com/blog/complete-collection-project-management-statistics-2015/#growth

Bushujev, S.D., Bushujeva, N.S., Bykov, V.Ju. and Shpyl'ovyj, V.D. (2000), Kerivnyctvo z pytan' vyvchennja kompetentnosti j sertyfikacii' ukrai'ns'kyh profesional'nyh kerivnykiv i fahivciv z upravlinnja proektamy NSB, Dilova Ukrai'na, Kyi'v, 196 p.

Veretennykov, V.I., Tarasenko, L.M. and Gevlych, G.I. (2006), Upravlinnja proektamy, navch. posib., Centr navchal'noi' literatury, Kyi'v, 280 р.

Klifford, G.F. and Larson, E.U. (2003), Upravlenie proektami, prakticheskoe rukovodstvo, per. s angl., Delo i servis, Moskva, 528 р.

Katrenko, A.B. (2013), Upravlinnja IT-proektamy. Knyga 1. Standarty, modeli ta metody upravlinnja proektamy, pidruchnyk, Novyj Svit-2000, L'viv, 550 р.

Jegorchenkov, O.V., Jegorchenkova, N.Ju. and Katajeva, Je.Ju. (2017), Azbuka upravlinnja proektamy. Planuvannja, navch. posib., KNU im.T.Shevchenka, Kyi'v, 117 р.

Shashkova, N.I., Fadjejeva, I.G. and Kazakova, T.S. Upravlinnja projektamy v IT sferi: zastosuvannja gnuchkyh metodologij, [Online], available at: https://zenodo.org/record/5346802#.YkLUredBy_I

Galushka, V. (2020), Teoretyko-metodychni zasady upravlinnja projektamy, Kyi'v, [Online], available at: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/7/73.pdf

Bushuev, S.D. (ed.) (2000), Kerivnyctvo z pytan' proektnogo menedzhmentu, per. z angl., 2-e vyd., pererob., Dilova Ukrai'na, Kyi'v, 198 p.

Jakovenko, V.O., Ul'janovs'ka, Ju.V., Jakovenko, T.Ju. and Chupilko, T.A. Adaptacija pryncypiv Agile metodologii' dlja upravlinnja projektom rozrobky programnogo zactocynku, [Online], available at: https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/843/552

Dani osvitn'oi' platformy, [Online], available at: https://www.coursera.org/

Список використаної літератури:

Дані аналітичної компаній у сфері ІТ-технологій Wrike [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wrike.com/blog/complete-collection-project-management-statistics-2015/#growth.

Керівництво з питань вивчення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NSB / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.Ю. Биков, В.Д. Шпильовий. – Київ : Ділова Україна, 2000. – 196 с.

Веретенников В.І. Управління проектами : навч. посіб. / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 280 с.

Клиффорд Г.Ф. Управление проектами : практическое руководство / Г.Ф. Клиффорд, Э.У. Ларсон. – пер. с англ. – Москва : Дело и сервис, 2003. – 528 с.

Катренко A.B. Управління IT-проектами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами : підручник / A.B. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 550 с.

Єгорченков О.В. Азбука управління проєктами. Планування : навч. посіб. / О.В. Єгорченков, Н.Ю. Єгорченкова, Є.Ю. Катаєва. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2017. – 117 с.

Шашкова Н.І. Управління проєктами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій / Н.І. Шашкова, І.Г. Фадєєва, Т.С. Казакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zenodo.org/record/5346802#.YkLUredBy_I.

Галушка В. Теоретико-методичні засади управління проєктами / В.Галушка. – Київ, 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/7/73.pdf.

Керівництво з питань проєктного менеджменту / під ред. С.Д. Бушуєва. – пер. з англ., 2-е вид., перероб. – Київ : Дiлова Україна, 2000. – 198 с.

Адаптація принципів Аgile методології для управління проєктом розробки програмного заcтоcyнку / В.О. Яковенко, Ю.В. Ульяновська, Т.Ю. Яковенко, Т.А. Чупілко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/843/552.

Дані освітньої платформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coursera.org/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Свінцицька, О. М., Граф, М. С., & Нікітчук, Т. М. (2022). Метод Use Case в плануванні проєктів з інформаційних технологій. Технічна інженерія, (1(89), 77–84. https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-77-84

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ