Проєктування автоматизованої системи управління гнучким виробництвом

Автор(и)

  • Євген Степанович Пуховський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7843-0922

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-38-44

Ключові слова:

гнучка виробнича система; синтез; управління; математичні моделі; системне проєктування

Анотація

Підвищення ефективності багатономенклатурного виробництва пов’язанЕ зі створенням технологічних систем машин, спроможних швидко реагувати на зміну виробничої ситуації за високої продуктивності та здатності до швидкого переналагодження. Тому надзвичайно актуальною є проблема створення гнучких виробничих систем (ГВС) на базі існуючих верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) для обробки конкретної групи деталей із заданою програмою випуску. На стадії створення структури ГВС існує можливість прогнозувати стратегію управління багатономенклатурним виробництвом, що відрізняється великою кількістю станів та ситуацій, визначених залежно від цільових показників  виробництва. Для виробництва деталей і машин широкої номенклатури велике значення має створення інтегрованих систем автоматизованого проєктування ГВС (САПР ГВС), а також спеціалізованих САПР для окремих етапів проєктування [1, 2, 4–7, 10, 13, 15,]. Ці проблеми можуть бути вирішені на основі системних принципів проектування [1, 2, 4, 8, 13], а також на основі математичного та імітаційного моделювання [3, 8, 9, 11, 12, 14]. Наукова новизна роботи полягає у вирішенні проблеми інтеграції задач синтезу елементів підсистем ГВС з врахуванням технологічного призначення системи та її техніко-економічної ефективності. Розроблена процедура створення автоматизованої системи управління (АСУ–ГВС), яка призначена для впорядкування та синхронізації роботи всіх елементів ГВС і виконує функції календарного планування, контролю, обліку та аналізу ходу виробництва.

Посилання

Krasnoproshina, A.A., Krizhanovskii, V.V., Kompanets, L.F. et al. (1987), Sistemy upravleniya gibkim avtomatizirovannym proizvodstvom, by Krasnoproshinoi, A.A. (ed.), Vyshha shkola, K., 383 р.

Skurikhin, V.I., Pavlov, A.A. and Grisha, S.N. (1987), Avtomatizirovannye sistemy upravleniya gibkimi tekhnologiyami, Tekhnika, K., 166 p.

Meng Chu Zhou and Kurapati Vencatesh (1999), Modeling, Simulation and Control of Flexible Manufacturing Systems, New Jersey Institute of Technology, USA, 428 p.

Tolio, T. (2009), Design of Flexible Production Systems. Metodologies and Tools, Springer, Berlin.

Hary Gunarto (1988), An Industrial FMS Communication Protocol UMI, Michigan, 166 p.

Kozyrev, Yu.G. (2017), Gibkie proizvodstvennye sistemy, Book.ru., Knorus, M., 288 p.

Chryssolouris, G. (2005), Manufacturing Systems. Theory and Practice, 2nd edition, Springer Verlag, NY, 233 p.

Pukhovskii, E.S. and Kukarin, A.B. (1997), Proektirovanie stanochnykh sistem mnogonomenklaturnogo proizvodstva, Tekhnika, K., 222 р.

Pukhovskii, E.S. (1989), Tekhnologicheskie osnovy gibkogo avtomatizirovannogo proizvodstva, Vyshha shkola, K., 240 р.

Vyzhigin, A.Yu. (2009), Gibkie proizvodstvennye sistemy, Mashinostroenie, M., 288 р.

Azab, A. and El Maraghy, H.A. (2007), «Mathematical Modelling for reconfigurable process planning», CIRP Annals – Manufacturing Technology, No. 56 (1), pp. 467–472.

Guash, A., Piera, M. and Figueras, J. (2011), «Automatic warehouse modelling and simulation. Process modelling», International Journal of Simulation, No. 6 (4), pp. 228–296.

Matta, A. and Samerato, Q. (2005), Design of advanced manufacturing systems, Springer, The Netherlands.

Rezail, K. and Ostadi, B. (2007), «A Mathematical Model for optimal and phased implementation of flexible manufacturing systems», Applied Mathematics and Computation, No. 184 (2), рр. 729–736.

Shivanaud, H., Benal, M. and Koti, V. (2006), Flexible manufacturing system, New Age International Publishers, Banglador.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Пуховський, Є. С. (2022). Проєктування автоматизованої системи управління гнучким виробництвом. Технічна інженерія, (1(89), 38–44. https://doi.org/10.26642/ten-2022-1(89)-38-44

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА