DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-128-134

Аналіз побудови клієнтських частин вебдодатків на основі Microfrontend підходу

Катерина Ростиславівна Колос, Андрій Ігорович Баранов, Руслан Валерійович Петросян

Анотація


У сучасному світі вебтехнології проникають майже у всі аспекти життя людини. З їх допомогою можна створювати, налагоджувати та синхронізувати облікові записи на різних пристроях, керувати процесами бізнесу. Водночас постає проблема підвищення рівня ефективності проєктування інформаційних систем, які будуть надавати доступ до різноманітної інформації з будь-якого куточка світу, де є доступ до мережі Інтернет. Все більше вебдодатків з’являється з кожним днем, потужність комп’ютерної техніки зростає, а разом з цим, підвищується рівень їх складності, що в свою чергу обумовлює збільшення зусиль та часу на їх підтримку. Це зумовлює потребу в обґрунтуванні використання Microfrontend підходу. Саме тому в статті вирізнено переваги та недоліки розробки мікросервісів. Обґрунтовано основні підходи до побудови мікрофронтенд додатка: композиція шаблонів на стороні сервера; інтеграція при збірці; інтеграція під час виконання з використанням HTML-елемента iframe; інтеграція під час виконання за допомогою засобів мови програмування JavaScript; інтеграція під час виконання з використанням технології web components. На основі аналізу зазначених підходів виокремлено і охарактеризовано переваги: поступові (інкрементальні) оновлення; прості, не пов’язані між собою кодові бази; незалежне розгортання; автономні команди, та недоліки: значний об’єм коду, що завантажується; відмінності середовища; складність управління розробки мікрофтондендів. Тому перед переходом до такої архітектури необхідно враховувати: наявність ресурсів для достатнього рівня автоматизації та забезпечення управління додатковою необхідною інфраструктурою; зміни в процесі розробки, тестування та випуску у великій кількості компонентів; зростання складності, пов’язаної з використанням більшої кількості інструментів та підходів до розробки; забезпечення достатнього рівня якості, узгодженості та управління великою кількістю кодових баз. Отже, обираючи архітектуру мікрофронтендів слід зважити і проаналізувати наявність технічної та організаційної доцільності для прийняття такого підходу.


Ключові слова


мікросервіси; вебдодатки; Microfrontend підхід; архітектура

Повний текст:

PDF

Посилання


Fauler, M. (2006), Arhitektura korporativnyh programmnyh prilozhenij, Izdatel'skij dom «Vil'jame», Moskva, 544 p.

N'jumen, S. (2016), Sozdanie mikroservisov, Piter, SPb., 304 p.

Nadareishvili, I., Mitra, R., McLarty, M. and Amundsen, M. (2016), Microservice Architecture: Aligning Principles, Practices, and Culture, O’Reilly Media, 146 p.

Evans, E. (2003), Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, Addison-Wesley, 560 p.

Fowler, M., Microservices, [Online], available at: http://martinfowler.com/articles/microservices.html

Baumann, M. (2019), Micro-Frontends: Studienarbeit, HSR Hochschule fur Technik Rapperswil, 59 p.

Czin, L., Mikro-frontend – rozshyrennja koncepcii' mikroposlug do rozvytku «teorii'», [Online], available at: https://insights.thoughtworks.cn/micro-frontends-1/

Newman, S. (2015), Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, O’Reilly Media, USA, 280 p.

Kumar, A. (2019), Micro Frontends Architecture: Introduction, Design, Techniques & Technology, Kdp Print Us, USA, 124 p.

Kuepper, R. (2020), Hands-On Swift 5 Microservices Development: Build microservices for mobile and web applications using Swift 5 and Vapor 4, Pack Publishing Ltd, UK, 362 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений / М.Фаулер. – М. : Издательский дом «Вильяме», 2006 – 544 с.
 2. Ньюмен С. Создание микросервисов / С.Ньюмен. – СПб. : Питер, 2016 – 304 с.
 3. Microservice Architecture: Aligning Principles, Practices, and Culture / I.Nadareishvili, R.Mitra, M.McLarty, M.Amundsen. – O’Reilly Media, 2016 – 146 р.
 4. Evans E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software / E.Evans. – Addison-Wesley, 2003 – 560 р.
 5. Fowler M. Microservices / M.Fowler [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://martinfowler.com/articles/microservices.html.
 6. Baumann M. Micro-Frontends: Studienarbeit / M.Baumann. – HSR Hochschule fur Technik Rapperswil, 2019. – 59 р.
 7. Цзін Л. Мікро-фронтенд – розширення концепції мікропослуг до розвитку «теорії» / Л.Цзін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://insights.thoughtworks.cn/micro-frontends-1/.
 8. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems / S.Newman. – USA : O’Reilly Media, 2015. – 280 р.
 9. Kumar A. Micro Frontends Architecture: Introduction, Design, Techniques & Technology / A.Kumar. – USA : Kdp Print Us, 2019. – 124 р.
 10. Kuepper R. Hands-On Swift 5 Microservices Development: Build microservices for mobile and web applications using Swift 5 and Vapor 4 / R.Kuepper. – UK : Pack Publishing Ltd, 2020. – 362 р.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Катерина Ростиславівна Колос, Андрій Ігорович Баранов, Руслан Валерійович Петросян

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.