DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-115-120

Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів

Петро Петрович Грабовський

Анотація


У статті зазначено матеріали, що стосуються проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти. Встановлено, що реалізація цієї системи – це об’єктивна необхідність, яка обумовлена реформуванням діяльності освітніх закладів та доцільністю автоматизації оцінювання якості надання відповідних послуг для швидкого прийняття управлінських рішень щодо регулювання і корекції навчального процесу. Для вирішення зазначеної проблеми, у межах цього дослідження, на основі здійсненого аналізу відповідної науково-методичної літератури, побудовано інфологічну модель бази даних, що є ядром інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів у закладі післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, визначено перелік основних сутностей, відповідних їм атрибутів та відношень між ними. Уточнено вибірки даних, що можуть бути реалізовані на основі наданої моделі розглядуваної предметної області. В цілому побудована інфологічна модель бази даних відповідної інформаційної системи моніторингу має забезпечити підвищення якості навчального процесу у закладі післядипломної педагогічної освіти за рахунок автоматизації планування курсів підвищення кваліфікації педагогів відповідно до наявних потреб, здійснення аналізу результатів навчальної діяльності слухачів за допомогою методів математичної статистики. Разом з тим, у публікації визначено, що подальші дослідження можуть стосуватися розробки даталогічної моделі бази даних розроблюваної інформаційної системи моніторингу та добору відповідного програмного забезпечення для реалізації клієнт-серверної технології обміну даних.

Ключові слова


інформаційна система; база даних; інфологічна модель; моніторинг; підвищення кваліфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


«Pro vyshhu osvitu», Zakon Ukrai'ny, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5

Ponomarenko, V.S., Zhuravl'ov, I.V. and Latisheva, I.L. (2008), Informaczijni systemy v upravlinni personalom, KhNEU, Kharkiv, 337 p.

Bodnenko, D.M., Zhyl'cov, O.B., Leschins'kуj, O.L. and Mazur, N.P. (2014), Monitoryng navchal'noi' dijal'nosti, navchal'nyj posibnyk, Kyi'vskyj universytet imeni Borisa Grinchenka, Kyi'v, 276 p.

L'vov, M.S., Spivakovs'kyj, O.V. and Schedrolos'ev, D.Ye. (2007), «Informacijna systema upravlinnaj vyshhim navchal'nym zakladom jak platforma realizaciji upravlinnja akademichnym procesom», Komp'juter u shkoli ta simi', No. 2, pp. 3–6.

Olijnyk, V.V. (2013), «Tendecii' rozvytku pislyadyplomnoji osvity v umovah transformacii' suspil'stva», Teorija i praktyka upravlinnja social'nymy systemamy, No. 1, pp. 56–66.

Avramenko, V.S. and Avramenko, A.S. (2017), Proektuvannja informacijnyh system, navchal'nyj posibnyk, Cherkas'kyj nacional'nyj universytet im. B. Khmel'nyc'kogo, Cherkasy, 434 p.

«Perelik Nacional'nykh standartiv Ukrajiny dlja stvorennja, vprovadzhennja ta suprovodzhennja avtomatyzovanyh i informacijnyh system», Nacional'na biblioteka Ukrai'ni imeni I.V. Vernads'kogo, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/node/1469

Bykov, V.Yu., Spirin, O.M. and Shyshkina, M.P. (2015), «Korporatyvni informacijni systemy pidtrymuvannja naukovo-osvitn'oi' dijal'nosti na bazi hmaro orijentovanyh servisiv», Problemy ta perspektyvy formuvannja nacional'noji gumanitarno-tekhnichnoi' elity, zbirnyk naukovyh prac', No. 47, pp. 93–121.

Kolos, K.R. (2017), Teoretyko-metodichni zasady proektuvannja i vykorystannja kompjuterno orijentovanogo navchal'nogo seredovyscha zakladu pisljadyplomnoi' pedagogichnoi' osvity, Ph.D. Thesis, spec. 13.00.10, Kyi'v, 453 p.

Grabovs'kyj, P.P. (2019), «Projektuvannja informacijnoi' systemy monitoryngu procesu pidvyschennja kvalifikacii' pedagogiv», Informacijni tehnologii' ta zasoby navchannja, Vol. 73, No. 5, pp. 206–218.

Kabinet Ministriv Ukrajiny (2019), Dejaki pytannja pidvischennja kvalifikacii' pedagogichnyh ta naukovo-pedagogichnyh pracivnykiv, рostanova vid 19.08.2019 No. 800, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5.
 2. Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом / В.С. Пономаренко, І.В. Журавльова, І.Л. Латишева. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 337 с.
 3. Моніторинг навчальної діяльності : навчальний посібник / Д.М. Бодненко, О.Б. Жильцов, О.Л. Лещинський, Н.П. Мазур. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 276 с.
 4. Львов М.С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом / М.С. Львов, О.В. Співаковський, Д.Є. Щедролосьєв // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 3–6.
 5. Олійник В.В. Тендеції розвитку післядипломної освіти в умовах трансформації суспільства / В.В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 56–66.
 6. Авраменко В.С. Проектування інформаційних систем : навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2017. – 434 с.
 7. Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем // Національна бібліотека України імені І.В. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/node/1469.
 8. Биков В.Ю. Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів / В.Ю. Биков, О.М. Спірін, М.П. Шишкіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць. – 2015. – № 47. – C. 93–121.
 9. Колос К.Р. Теоретико-методичні засади проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти : дис. на здобуття наук. ступеня д.пед.н., спец. : 13.00.10 / К.Р. Колос. – Київ, 2017. – 453 с.
 10. Грабовський П.П. Проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів / П.П. Грабовський // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2019. – Т. 73, № 5. – С. 206–218.
 11. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2019 № 800 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Петро Петрович Грабовський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.