DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-242-248

Удосконалення методу визначення раціональних параметрів екскаваторно-автомобільних комплексів потужних кар’єрів

Олександр Олександрович Фролов, Тетяна Володимирівна Косенко

Анотація


Наведено результати досліджень щодо визначення раціональних параметрів екскаваторно-автомобільних комплексів під час розробки родовищ корисних копалин в умовах потужних глибоких кар’єрів з видобутку залізорудної сировини. Встановлено, що оптимальне співвідношення місткості кузова автосамоскида до місткості ковша екскаватора є найважливішою умовою, яка забезпечує високопродуктивне використання екскаваторів і автотранспорту при мінімальній вартості гірничо-транспортних робіт. Отримана аналітична залежність з визначення необхідного співвідношення між місткістю кузова автосамоскида і місткістю ковша екскаватора для досягнення максимально можливої продуктивності екскаваторно-автомобільного комплексу під час навантаження і транспортування будь-яких типів гірських порід з урахуванням характеристики гірничої маси, тривалості її навантаження екскаватором, тривалості обмінних операцій, відстані горизонтальних і похилих ділянок траси, висоти підйому гірничої маси автотранспортом та середнього ухилу похилих ділянок траси. Для умов кар’єру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату проаналізовано існуюче обладнання екскаваторно-автомобільного комплексу, виконано розрахунок необхідної місткості ковшів екскаваторів для обраних маршрутів та рекомендовано найбільш раціональні поєднання виймального і транспортного обладнання. Встановлено, що для розкривних робіт найбільш ефективним з існуючого парку екскаваторів буде Komatcu PC-3000 з місткістю ковша 15 м3 (розраховане значення оптимальної місткості ковша екскаватора становить 15,3 м3) за умови транспортування гірничої маси автосамоскидом Hitachi EH-3500A з місткістю кузова 115,1 м3. Видобувні роботи доцільно проводити екскаваторами з місткістю ковшів 13,5 та 11,5 м3, використовуючи автосамоскид Hitachi EH-3500A. Результати наукових досліджень дозволяють для існуючих гірничо-геологічних і технологічних умов будь-якого кар’єру визначати раціональні параметри екскаваторно-автомобільних комплексів для оптимізації структури комплексної механізації гірничих робіт.


Ключові слова


кар’єр; екскаваторно-автомобільний комплекс; структура комплексної механізації; гірські породи; місткість ковша екскаватора; місткість кузова автосамоскида

Повний текст:

PDF

Посилання


Mariev, P.L., Kuleshov, A.A., Egorov, A.N. and Zyrjanov, I.V. (2004), Kar'ernyj avtotransport: sostojanie i perspektivy, Elmor, Sankt-Peterburg, 427 p.

Maksymov, І.І. and Slobodjanjuk, R.V. (2018), «Analiz vplyvu rozmishhennja tochky zvezennja girnychoi' masy na sumarnyj ob’jem avtotransportnoi' roboty», Visnyk ZhDTU, Tehnіchnі nauky, No. 1 (81), pp. 274–281.

Kolesnikov, V.F., Koryakin, A.I. and Strel'nikov, A.V. (2010), «Vybor optimal'noi struktury ekskavatorno-avtomobil'nogo kompleksa», Vestnik KuzGTU, No. 1, рр. 59–61.

Bardas', O.V. (2009), «Vyznachennja vzajemozv’jazku mizh produktyvnistju ekskavatornyh kompleksiv ta avtosamoskydiv na rodovyshhah fosforytiv v Ukrai'ni», Ekonomichnyj visnyk NGU, No. 1, рр. 62–67.

Khoreshok, A.A. and Stenin, D.V. (2007), «Opredelenie optimal'nogo sootnosheniya sopryazhennykh parametrov ekskavatorno-avtomobil'nykh kompleksov», Vestnik KuzGTU, No. 5, рр. 3–4.

Vesnin, A.V. (2014), «Puti povysheniya effektivnosti raboty ekskavatorno-avtomobil'nykh kompleksov v sformirovavshikhsya spetsificheskikh usloviyakh kar'erov krivorozhskogo regiona», Vіsnuk NTU «KhPІ», No. 9 (1052), рр. 113–119.

Zhuravlev, A.G. and Skorokhodov, A.V. (2015), «K voprosu obosnovaniya proizvoditel'nosti ekskavatorno-avtomobil'nykh kompleksov metodom komp'yuternogo modelirovaniya», Problemy nedropol'zovanija IGD Ural'skogo otdeleniya RAN, No. 2, рр. 53–60.

Ercelebi, S.G. and Bascetin, A. (2009), «Optimization of shovel-truck system for surface mining», The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, No. 109, рр. 433–439.

Kirmanli, C. and Ercelebi, S.G. (2009), «An expert system for hydraulic excavator and truck selection in surface mining», The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, No. 109, рр. 727–738.

Nguyev, H., Doan, T.L., Le, T.H., Do, N.H. and Pham, V.V. (2014), «Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines», Trudy The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, Vietnam, No. 3.

Frolov, O.O., Zhuravel', V.V. and Homenjuk A.V. (2017), «Vyznachennja racional'nogo spivvidnoshennja mizh jemnistju kuzova avtosamoskyda i jemnistju kovsha ekskavatora», Materialy vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii' studentiv, aspirantiv ta molodyh vchenyh, Perspektyvy rozvytku girnychoi' spravy ta racional'nogo vykorystannja pryrodnyh resursiv, Zhytomyr, Ukraine, рр. 24–26.

Frolov, O.O., Sokolovs'ka, M.І. and Homenjuk, A.V. (2017), «Obg'runtuvannja tehnologichnoi' uzgodzhenosti parametriv ekskavatorno-avtomobil'nogo kompleksu», Visnyk Kryvoriz'kogo nacional'nogo universytetu, No. 44, рр. 3–7.

Kuleshov, A.A. (1980), Moshchnye ekskavatorno-avtomobil'nye kompleksy kar'erov, Nedra, Moscow, 317 p.

Frolov, O.O., Sokolovs'ka, M.І., Kramorenko, L.V. and Kononovych, V.A. (2017), «Optymizacija tehnologichnyh parametriv ekskavatorno-avtomobil'nyh kompleksiv», Visnyk NTUU «KPІ», Serіja Girnyctvo, No. 34, рр. 28–33.

Homenjuk, A.V. (2017), Optymizacija struktury kompleksnoi' mehanizacii' girnychyh robit na glybokyh kar’jerah, abstract of dissertation, Kyi'v, 16 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Карьерный автотранспорт: состояние и перспективы / П.Л. Мариев, А.А. Кулешов, А.Н. Егоров, И.В. Зырянов. – СПб. : Элмор, 2004. – 427 с.
 2. Максимов І.І. Аналіз впливу розміщення точки звезення гірничої маси на сумарний об’єм автотранспортної роботи / І.І. Максимов, Р.В. Слободянюк // Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки. – 2018. – №1 (81). – С. 274–281.
 3. Колесников В.Ф. Выбор оптимальной структуры экскаваторно-автомобильного комплекса / В.Ф. Колесников, А.И. Корякин, А.В. Стрельников // Вестник КузГТУ. – 2010. – № 1. – С. 59–61.
 4. Бардась О.В. Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні / О.В. Бардась // Економічний вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 62–67.
 5. Хорешок А.А. Определение оптимального соотношения сопряженных параметров экскаваторно-автомобильных комплексов / А.А. Хорешок, Д.В. Стенин // Вестник КузГТУ. – 2007. – № 5. – С. 3–4.
 6. Веснин А.В. Пути повышения эффективности работы экскаваторно-автомобильных комплексов в сформировавшихся специфических условиях карьеров криворожского региона / А.В. Веснин // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 9 (1052). – С. 113–119.
 7. Журавлев А.Г. К вопросу обоснования производительности экскаваторно-автомобильных комплексов методом компьютерного моделирования / А.Г. Журавлев, А.В. Скороходов // Проблемы недропользования ИГД Уральского отделения РАН. – 2015. – № 2. – С. 53–60.
 8. Ercelebi S.G. Optimization of shovel-truck system for surface mining / S.G. Ercelebi, A.Bascetin // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. – 2009. – № 109. – Р. 433–439.
 9. Kirmanli C. An expert system for hydraulic excavator and truck selection in surface mining / C.Kirmanli, S.G. Ercelebi // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. –2009. – Vol. 109. – P. 727–738.
 10. Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines / H.Nguyev, T.L. Doan, T.H. Le et al. // The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. – Vietnam : Vung Tau. – 2014. – Vol. 3.
 11. Фролов О.О. Визначення раціонального співвідношення між ємністю кузова автосамоскида і ємністю ковша екскаватора / В.В. Журавель, А.В. Хоменюк, О.О. Фролов // Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, квітень. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 24–26.
 12. Фролов О.О. Обґрунтування технологічної узгодженості параметрів екскаваторно-автомобільного комплексу / О.О. Фролов, М.І. Соколовська, А.В. Хоменюк // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 44. – С. 3–7.
 13. Кулешов А.А. Мощные экскаваторно-автомобильные комплексы карьеров / А.А. Кулешов. – М. : Недра, 1980. – 317 с
 14. Оптимізація технологічних параметрів екскаваторно-автомобільних комплексів / О.О. Фролов, М.І. Соколовська, Л.В. Краморенко, В.А. Кононович // Вісник НТУУ «КПІ». Серія : Гірництво. – 2017. – Вип. 34. – С. 28–33.
 15. Хоменюк А.В. Оптимізація структури комплексної механізації гірничих робіт на глибоких кар’єрах : автореф. : 8.05030101. / А.В. Хоменюк. – Київ, 2017. – 16 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Олександр Олександрович Фролов, Тетяна Володимирівна Косенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.