DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-215-225

Особливості захисту підземних конструкцій проти спливання

Олександр Сергійович Міщенко, Вікторія Вікторівна Вапнічна

Анотація


У статті розглядаються проблеми спорудження підземних монолітних залізобетонних конструкцій в особливих геологічних умовах, зокрема в умовах щільного обводнення. Як приклад розглядається вентиляційний вузол (ВВ № 215), що проєктується та розміщується між станціями метро «Мостицька» та «Проспект Правди» на новій лінії київського метрополітену. На поверхні в місці розміщення вентиляційного вузла протікає струмок Брод, який спричиняє складність виконання робіт, оскільки спорудження вентиляційного вузла буде проводитися відкритим способом будівництва. Проведено аналіз проблем, що виникають під час будівництва, їх детальний розгляд та обґрунтування прийнятих рішень. Розглянуто конструкцію, що досліджується, умови її залягання та проблеми, що виникають під час спорудження, зокрема проблема, що обумовлена гідростатичним тиском на підошву конструкції, тим самим спричиняючи спливання. Проведений розрахунок лоткової плити на спливання з обранням відповідного заходу і перевіркою обраного рішення. Обґрунтування застосування більш раціонального способу, опираючись на результати розрахунків, умови спорудження та затрати часу.


Ключові слова


спорудження; розрахунок на спливання; гідростатичний тиск; ґрунтові води; вентиляційний вузол; проєктування; відкритий спосіб; монолітна залізобетонна конструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Jak buduvalu metro v SRSR, [Online], available at: http://www.chronoton.ru/past/metro

KP «NTTS Akademii budivnutstva Ukraine» (2011), DSTU B GOST 23961: Metropolitenu. Gabarutu nabluzhennia budivel, obladnannia i rukhomogo skladu, Kyiv.

Minregion Ukrai'ny (2010), DBN V.2.3-7: Sporudu transportu. Metropolitenu, Instutyt «Ukrmetrotunelproekt», Kyiv.

Minregion Ukrai'ny (2009), DBN V.2.6-98: Konstruktsii budunkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsiy. Osnovni polozhennia, GP «Derzhavnyy naukovo-doslidnyy instutyt budivelnykh konstruktsiy, Kyiv.

Minregion Ukrai'ny (2006), DBN V.1.2-2: Sustema zabezpechennia nadiynosti ta bezpeku budivelnykh obektiv. Navantazhennia i vpluvu. Normu proektuvannia ta inshuch diuichukh normatuvnukh dokumentiv, Ukrainskyy naukovo-doslidnyy ta proektnyi instutyt stalevykh konstruktsiy im. V.M. Shumanovskogo, Kyiv.

Minregion Ukrai'ny (2014), DBN V.1.1-12: Budivnytstvo u seysmichnukh rajonakh Ukraine, Kyiv.

Minregion Ukrai'ny (2006), DSTU 3760: Prokat armaturnuy dlya zalizobetonnukh konstruktsiy. Zagalni tekhnichni umovy, GP «Derzhavnyy naukovo-doslidnyy instutyt budivelnykh konstruktsiy», Kyiv.

Mishenko, A.S. (2019), Obgruntuvannia parametriv monolitnukh zalizobetonnukh konstruktsiy v skladnukh inzhenerno-geologichnukh umovakh, dissertation, spec.184 Girnyctvo, Kyi'v, 97 p.

Shvets, V.B. (2014), Mekhanika gruntiv. Osnovu ta fundamentu: pidruchnuk, in Shvets, V.B. (ed.), Dnipro, P. 231.

Posibnuk po proektuvanniu betonnuch ta zalizobetonnukh monolitnukh konstruktsiy bez poperednogo natiazhinnia armature. (do SniP 2.03.01) (1985).

Posibnuk z proektuvannia samonapruzhenuch zalizobetonnukh konstruktsiy (do SniP 2.03.01-84) (1985).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Як будували метро в СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chronoton.ru/past/metro.
 2. ДСТУ Б ГОСТ 23961:2011. Метрополітени. Габарити наближення будівель, обладнання і рухомого складу. –Київ : КП «НТЦ Академії будівництва України», 2011.
 3. ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени. – Київ : Інститут «Укрметротунельпроект», 2010.
 4. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ, : Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2011.
 5. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування та інших діючих нормативних документів. Київ : Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського, 2007.
 6. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України – Київ, 2014.
 7. ДСТУ 3760:2006. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. Київ : ГП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», 2006.
 8. Міщенко О.С. Обґрунтування параметрів монолітних залізобетонних конструкцій в складних інженерно-геологічних умовах : дис. : 184 «Гірництво» / О.С. Міщенко. – Київ, 2019. – 97 с.
 9. Швець В.Б. Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти : підручник / В.Б. Швець ; за ред. В.Б. Швеця. – Дніпро, 2014. – 231 с.
 10. Посібник по проектуванню бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій без попереднього натяжіння арматури (до СніП 2.03.01-84). – Київ, 1985.
 11. Посібник з проектування самонапружених залізобетонних конструкцій (до СНіП 2.03.01-84). – Київ : Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут бетону та залізобетону (НДІЗБ). 2.03.01-84, 1985.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Олександр Сергійович Міщенко, Вікторія Вікторівна Вапнічна

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.