Історія журналу

 "Технічна інженерія" — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Державний університет "Житомирська політехніка". Заснований у квітні 1994 р. 

Журнал виходить 2 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Автомобільний транспорт;
  • Галузеве машинобудування;
  • Прикладна механіка;
  • Біомедична інженерія;
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • Інженерія програмного забезпечення;
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
  • Телекомунікації та радіотехніка;
  • Гірництво.